Nieuwsbrief 26

vrijdag 7 juni 2019

Pensioenpetitie

In een van onze eerdere nieuwsbrieven heeft u kunnen lezen dat dinsdag 4 juni een delegatie van KNVG- en NVOG-vertegenwoordigers de petitie “Niet korten, wel indexeren. Geen pensioenakkoord zonder gepensioneerden” in Den Haag heeft aangeboden.

De petitie is op 21 april geopend en werd ondersteund met een speciaal daarvoor ingerichte website www.mijnpensioenpetitie.nl waarop uitvoerige informatie over de beweegreden van de petitie werd gegeven.

Na een paar dagen stond de teller al op 10.000 handtekeningen en toen vanaf 29 april de radio-commercials werden gelanceerd ging het nog sneller omhoog. Acties op Facebook, LinkedIn en Twitter zorgden ervoor dat halverwege mei al 30.000 mensen de petitie gesteund hadden.

Door het inzetten van een nieuw radiospotje op 16 mei en het publiceren van een aantal promoties op Facebook kreeg de ondertekening een extra boost en hadden we de hoop de 50.000 handtekeningen te halen. Dit mede gezien het feit dat gaandeweg de petitie bleek dat ook op een andere petitie gerelateerd aan pensioenen (Stop de pensioenbreuk) werd getekend. Het patroon van de ondertekeningen op deze petitie (die echter al eind december 2016 was beëindigd!), liep namelijk vrijwel synchroon met het patroon van de ondertekeningen op onze petitie.

Uiteraard hebben wij geprobeerd de handtekeningen van de “verkeerde” petitie te mogen toevoegen aan die van ons maar dat is helaas niet gelukt. Anders was de eindscore ruim boven de 50.000 handtekeningen uitgekomen.

Nochtans kunnen wij terugkijken op een geslaagde actie en mochten wij afgelopen dinsdag 45.588 handtekeningen en een aanbiedingsbrief (nieuwsbrief 25) overhandigen aan de voorzitter van de vaste Tweede Kamer commissie van SZW.

Namens de besturen van KNVG/NVOG en de petitie-werkgroep wil ik iedereen die de petitie heeft gesteund en ondertekend van harte danken. Veel lid-organisaties hebben onze herhaalde oproepen tot ondertekening aan hun leden doorgegeven of op andere wijze onder de aandacht gebracht en ook hen zijn wij daarvoor zeer erkentelijk.

Dirk Visser, communicatiemedewerker NVOG.

 

SER themabrief Pensioenen en AOW

Via deze link kunt u de juni nieuwsbrief van de SER lezen waarin veel nieuws staat over het nieuwe pensioenstelsel.

 

Reactie op het principeakkoord over pensioen en AOW.

In de nacht van dinsdag 4 op woensdag 5 juni werd een concept pensioenakkoord over pensioen en AOW bereikt. Een stuurgroep moet de voorstellen verder uitwerken.

Omdat nog veel onduidelijkheid bestaat over wat de gevolgen van het mogelijk pensioenakkoord zijn, gaat de gezamenlijke pensioencommissie KNVG/NVOG dit de komende dagen onderzoeken. Zodra de commissie een (voorlopige) conclusie heeft geformuleerd, zullen wij u daarvoor informeren.

Geplaatst in KG, Niet op voorpagina.