Nieuwsbrief 2019 december

Nieuwsbrief FASv december 2019 (2) van 21 december 2019

(Vervolg) ‘ANBO voor de tweede keer in de fout’ De Nieuwsbrief van november (nr. 3) ging over de ANBO die oud-leden door het hele land benaderde met een digitale ‘welkomstbrief’: “wat fijn dat u lid geworden bent van de ANBO. Wij heten u van harte welkom. …”.  De meeste leden van de nieuwe plaatselijke verenigingen, beschouwden de brief als Spam en gooiden de digitale brief weg. Heel begrijpelijk. Andere leden schreven de ANBO gevrijwaard te willen worden van dit soort brieven. Sommigen vroegen hoe de ANBO aan hun adres is gekomen.  De FASv beklaagde zich bij de ANBO over de ongeoorloofde ledenwerfactie en eiste onmiddellijke stopzetting daarvan.

Reactie ANBO De ANBO negeert de klacht van de FASv over de ‘welkomstbrief’ en beschuldigt de FASv van het gebruik in 2015 van oude ANBO-ledenbestanden en ANBO-middelen om hiermee leden te werven voor de FASv. Onzin natuurlijk. De FASv is pas eind 2016 opgericht. De ANBO beweert dat bij de verzending van de ‘welkomstbrief’ per abuis gebruik werd gemaakt van een verkeerd adressenbestand, te weten van mensen die zijn geabonneerd op de ANBO-Nieuwsbrief. Hier spreekt de ANBO niet de waarheid. Onderzoek leerde dat (ook) ouderen werden benaderd die niet zo’n abonnement hadden of hebben. Ook dan is er sprake van misbruik van gegevens en overtreding van de privacyregels. Het is de ANBO aan te rekenen dat zij de ‘vergissing’ in het adressenbestand niet direct via hun website bekend hebben gemaakt.

Bericht aan en reactie van de Autoriteit Persoonsgegevens De FASv berichtte de Autoriteit Persoonsgegevens van de oneigenlijke ‘ledenwerfactie’ van de ANBO. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft de klachtbrief van de FASv als ‘SIGNAAL’ aangemerkt.  Slechts leden uit onze achterban die met de ANBO-brief werden geconfronteerd, kunnen een ‘MELDING’ doen bij genoemde autoriteit. Zo’n melding kan het signaal van de FASv versterken. Hoe meer meldingen er plaatsvinden, hoe groter de kans bestaat dat onze actie effect heeft en de ANBO (1) terecht wordt gewezen en (2) dit soort ledenwerfacties eindelijk stopt. Het FASv bestuur bedankt u bij voorbaat voor uw medewerking in deze.

Meldingen Bekend is dat plaatselijke leden de ‘ledenwerfbrief’ ontvingen, maar NIET zijn ingeschreven voor de Nieuwsbrief van de ANBO en leden die – zelfs na een excuusbrief van de ANBO of een brief waarin staat dat hun gegevens bij de ANBO vernietigd zijn – alsnog een nieuwe welkomstbrief ontvingen of anderszins werden benaderd om vooral lid van de ANBO te worden.  Meldingen kunnen worden gericht aan de Autoriteit Persoonsgegevens. De autoriteit is te bereiken via: info@autoriteitpersoonsgegevens.nl

De melding kan worden gericht aan de Inspecteur Informatie en Meldpunt Privacy, de heer mr. P. Verdult.

Een voorbeeld van een melding, zie bladzijde 2
2

 
Voorbeelden van een melding (verschillende combinaties zijn mogelijk)

Aan: de Autoriteit Persoonsgegeven t.a.v. de heer P. Verdult E-Mail: info@autoriteitpersoonsgegevens.nl

Inhoud van de melding ‘Ondergetekende,  de heer/mevrouw (naam) wonende (adres) meldt dat de ANBO hem/haar benaderde met een welkomstbrief’: “wat fijn dat u lid geworden bent van de ANBO. Wij heten u van harte welkom. …”.  De ANBO heeft kennelijk gebruik gemaakt van een oud-ledenbestand en of een adressenbestand dat een ander doel diende, zoals een adressenbestand van ouderen die zijn geabonneerd op de ANBO-Nieuwsbrief. In beide gevallen acht ik mijn privacy door de ANBO geschonden, reden om een melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Vanuit de Federatie van Algemene Seniorenvereniging (FASv) is reeds een zogenoemd SIGNAAL door u ontvangen (uw kenmerk: z2019-26348).

(Vorenstaande kunt u aanvullen met wat voor u van toepassing is of aanvullen met uw eigen ervaring)

• ik ben geen lid van de ANBO. Dit liet ik de ANBO wel/niet1 weten. • Ik wil geen lid van de ANBO zijn of worden. Dit liet ik de ANBO wel/niet weten. • ik ben niet geabonneerd op de Nieuwsbrief van de ANBO.  • Ik ben weliswaar geabonneerd op de Nieuwsbrief van de ANBO maar ik wil niet dat mijn adresgegevens oneigenlijk worden gebruikt. • Ik eiste van de ANBO om mijn gegevens per direct uit hun bestand te verwijderen.  • Ik ervaar de welkomstbrief van de ANBO als intimiderend. • Ik neem het de ANBO kwalijk dat zij mij een welkomstbrief toestuurde. • Ook na een excuusbrief benaderde de ANBO mij weer, duidelijk bedoeld om mij over te halen alsnog lid te worden. • Ook na mijn eis om mijn gegevens te verwijderen, ontving ik weer een oproep lid te worden van de ANBO.  (stuur –indien mogelijk – de digitale correspondentie van/aan de ANBO mee)

Het bestuur van de FASv wens u en uw dierbaren prettige feestdagen toe en een goed en vooral gezond 2020

We hopen u op een van onze bijeenkomsten in 2020 te ontmoeten

Geplaatst in FASv.