Nieuwsbrief 54

vrijdag 6 december 2019

Commissie Zorg neem afscheid van Joop Blom

De gezamenlijke KNVG / NVOG commissie Zorg, Welzijn en Wonen heeft afgelopen maandag in haar commissieoverleg afscheid genomen van Joop Blom. Een commissie die door hem 15 jaar geleden werd opgericht en waarvan Joop tot voor kort voorzitter was.

Joop heeft de laatste maanden als een soort gast gewerkt aan de afbouw van zijn taken. Hoewel afbouw eigenlijk niet de juiste benaming is. Hij was en is gewend om zijn visie over zaken op het terrein van Zorg, Welzijn en Wonen duidelijk kenbaar te maken. In zijn rol als gast was dat eigenlijk niet anders dan voorheen. Het echte afbouwen moet nog beginnen!

In de jaren dat Joop als boegbeeld van de commissie werkzaam is geweest, heeft hij het zorg- en welzijnlandschap ontzettend zien veranderen. De nieuwe Zorgverzekeringswet (Zvw),  de verbouwing van de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz) heeft hij op een kritische manier gevolgd. Nog steeds steekt hij zijn mening, ook via de nieuwsbrief van NVOG, niet onder stoelen of banken. Regionalisering van de zorg is daarbij één van zijn stokpaardjes. Wie niet weet wat Bernhoven is, leest de stukjes van Joop niet.

Tot zijn tachtigste heeft Joop veel energie gestopt in wat je gerust zijn werk mag noemen. Toch best wel lange werkweken, afgewisseld met ondermeer veel wandelen. En nu gaat hij het rustiger aan doen, zegt ie.

Als commissieleden bedanken wij Joop voor het delen van zijn kennis en de  goede samenwerking. Wij wensen hem een heel plezierige toekomst met toch wat minder werkuren. Echt afscheid nemen gebeurt overigens pas in het voorjaar van 2020 wanneer het plan om Joop een symposium aan te bieden ten uitvoer wordt gebracht.

Commissie Zorg, Welzijn en Wonen.

Verslag MOB-overleg

Vorige week heeft weer overleg plaatsgevonden in het kader van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer dat onder voorzitterschap staat van een lid van de Directie van De Nederlandsche Bank (DNB). PSD2, geldautomaten en het pin-only beleid gemeenten kwamen onder meer aan de order tijdens deze vergadering. U kunt het verslag van het overleg hier lezen.

Thuisarts.nl: betrouwbare medische informatie

De Juiste Zorg op de Juiste Plek is voor de commissie Zorg, Welzijn en Wonen in 2019 een soort van rode draad. Wij hebben het afgelopen jaar een aantal artikelen in de nieuwsbrief geplaatst. Allemaal met het gedachtegoed van de Juiste Zorg op de Juiste Plek als achtergrond.

De essentie van de Juiste Zorg op de Juiste Plek is: Het voorkomen van (duurdere) zorg, verplaatsen van zorg (dichterbij mensen thuis) en het vervangen van zorg (door andere zorg zoals eHealth).

Kijken wij naar de bovengenoemde essentie, dan past daarin ook om na te denken over dingen die wijzelf kunnen doen. Is het bijvoorbeeld nodig om voor iedere (medische) vraag die wij hebben, contact te zoeken met de huisarts of alvast een afspraak te maken voor een consult? Of zijn er wellicht andere oplossingen? Er is een betrouwbare website die u kan helpen bij het beantwoorden van (medische) vragen en die u ook laat zien wanneer het wel handig is om een afspraak bij de huisarts te maken.

Betrouwbare patiënteninformatie

Thuisarts.nl is bedoeld voor mensen die informatie zoeken over gezondheid en ziekten. U kunt zelf informatie zoeken over klachten en u kunt zich op die manier voorbereiden op een mogelijk gesprek met de huisarts.

Thuisarts.nl is geen dokter Google! De informatie op de site is wetenschappelijk onderbouwd en voldoet aan de wetenschappelijke richtlijnen. Huisartsen en medisch specialisten werken samen met patiëntenorganisaties om de medische informatie te “vertalen” naar voor een breed publiek begrijpelijke teksten. Er is een enkele binding met commerciële bedrijven, zoals fabrikanten van medicijnen.

Om voor te bereiden en om na te lezen

De informatie op de website kunt u gebruik als voorbereiding op het gesprek met de huisarts. Dat zorgt ervoor dat het gesprek tussen u en de arts makkelijker verloopt. Veel huisartsen gebruiken de informatie op Thuisarts.nl ook tijdens het consult en verwijzen u naar de site. . Een prima manier om zaken die besproken zijn nog eens op uw gemak door te lezen.

De informatie op de website wordt steeds meer voorzien van tekeningen, filmpjes etc. Dat ondersteunt de informatie die u kunt lezen en maakt het vaak inzichtelijker.

Tot slot

Thuisarts.nl vervangt het consult zeker niet. De informatie op de site zorgt er wel voor dat u de afweging kunt maken of een bezoek aan de huisarts nodig is of dat er andere mogelijkheden zijn. En bij twijfel belt u natuurlijk gewoon de huisarts!

Geplaatst in KG, Niet op voorpagina.