Nieuwsbrief februari 1

Problemen met het CBR over het verlengen van Uw rijbewijs?

Lees dan de Nieuwsbief van onze federatie met aansluitend daaraan een brief om Uw klacht kracht bij te zetten

 

CBR kampt nog steeds met problemen bij de verlenging rijbewijzen. Wat is eraan te doen?

Meldpunt van Omroep Max besteedde in de uitzending op 31 januari jl. aandacht aan de gedupeerde ouderen die niet tijdig over een nieuw rijbewijs beschikken en daardoor niet met de auto naar het buitenland kunnen. Manon van de Kaa, directeur KBO-PCOB had geen concrete oplossing, maar gaf aan dat de KBO-PCOB-ouderen wil helpen die in de problemen raken.

Met deze Nieuwsbrief beoogt de FASv nu al hoe u het proces bij het CBR om uw rijbewijs te krijgen, wellicht kunt versnellen.

Veel ouderen kregen inmiddels een brief dat hun ongeldig geworden rijbewijs nog een jaar gebruikt mag worden. In Nederland maar niet in het buitenland. Ook met de verzekeringsmaatschappijen zijn afspraken gemaakt, zodat u in de periode dat u met een ongeldig rijbewijs de weg op gaat, toch verzekerd blijft. Dat is mooi.

 

Echter, er zijn ouderen die een vakantie in het buitenland hebben geboekt, al dan niet gekoppeld aan de huur van een auto. Zij dienenover een geldig rijbewijs te beschikken. Dat geldt ook voor ouderen die om wat voor reden ook met de auto naar het buitenland willen.

Deze groep ouderen ondervinden hinder van de traagheid bij het CBR.

 

Een mogelijkheid om de procedure bij het CBR te versnellen

Het CBR dient zich aan de wet en andere regelgeving te houden. Dat geldt ook voor de afdoening van de aanvraagprocedure voor een nieuw rijbewijs.

Als u ruim voor de vervaldatum van uw rijbewijs een eigen (gezondheid)verklaring naar het CBR stuurde en (als u 75-plusser bent) vervolgens een verklaring van een keuringsarts, kan het CBR u niet eindeloos aan het lijntje houden.

Volgens artikel 103 Reglement rijbewijzen, dient het CBR binnen 4 weken een besluit te nemen en u mede te delen of u al dan niet in staat bent om auto te rijden. Als die termijn is overschreden (wat meestal de praktijk is), kunt u van het CBR eisen dat ze binnen 14 dagen alsnog een besluit nemen. U kunt het CBR in gebreke stellen wanneer ze zich niet aan die termijn houden. Daarnaast kunt u aangeven alle kosten die u moet maken (denk aan: kosten annulering vakantie en of autohuur in het buitenland; huren van een taxi, etc.) te zullen verhalen op het CBR.

Soms is de situatie iets complexer. Zeker als u in uw eigen verklaring aangaf dat u onder doktersbehandeling bent. Dan verwijst het CBR u – nadat u al bij een keuringsarts bent geweest – toch nog vaak door naar een specialist voor nader onderzoek.

Veel voorkomend zijn de ouderen die in verband met hoge oogdruk jaarlijks voor controle naar de oogarts gaan.

Als dat bij u het geval is, kunt u bij een doktersbezoek om een verklaring vragen waaruit (hopelijk) blijkt dat u goed kunt zien.

Een alternatief is om – zeker als u toch een nieuwe bril nodig heeft – naar een opticien te gaan waar een optometrist werkzaam is. Deze hbo-deskundige kan bij u de oogdruk opnemen en – met bril – aangeven wat uw gezichtsvermogen is. Die (hopelijk positieve) uitslag kan hij of zij schriftelijk met u meegeven.

De termijn waarbinnen het CBR een besluit moet nemen of u wel of niet in staat wordt geacht tot autorijden is – zoals hiervoor aangegeven – beperkt. U hoeft natuurlijk niet direct daarna actie te ondernemen, maar als u een geldig rijbewijs nodig heeft en al enkele maanden wacht op een besluit van het CBR, kunt u het CBR in gebreke stellen. Omdat uw doel is snel een rijbewijs te krijgen, kunt u dan tevens de (positieve) verklaring van een specialist (bijvoorbeeld oogarts) of een verklaring van een optometrist mee sturen. Dat werkt in uw voordeel.

Mijn ervaring is dat er dan heel snel (binnen enkele dagen) een besluit door het CBR wordt genomen, inhoudend: u wordt in staat geacht een auto te besturen, mits u uw bril draagt. Ga naar uw gemeente voor het aanvragen van het nieuwe rijbewijs.

Bij de gemeente kunt u vervolgens – vaak binnen een week – uw nieuwe rijbewijs ophalen.

Als het CBR is gebreke is en blijft, bestaat zelfs de mogelijkheid om op grond daarvan een dwangsom te eisen.

(Zie www.rijksoverheid.nl/documenten/formulieren/2008/11/11/formulier-ingebrekestelling)

De meesten zullen niet zo ver willen gaan, maar het CBR te wijzen op die mogelijkheid voor u, kan een extra stimulans voor het CBR zijn om snel een besluit te nemen over uw rijvaardigheid.

Tot slot: soms raakt correspondentie bij het CBR zoek. Verstuur daarom al uw brieven, etc. aangetekend naar het CBR. Dan heeft u een bewijs het niet aan u ligt.

 

Deze Nieuwsbrief geeft veel info, maar de meeste ouderen zullen behoefte hebben aan een modelbrief. In de bijlage treft u die aan.

Niet voor iedereen zal de standaardbrief voldoende zijn. Individuele aanvullingen zijn mogelijk. Schrap wat niet nodig is en voeg toe wat voor uw situatie relevant is.

 

Koos Graniewski

 

 

                                                                       A A N T E K E N E N

Naam

Adres

Telefoonnummer

E-mailadres                                                   Plaats, datum

 

C B R

RELnr CBR (zie op brieven CBR)               Divisie Rijgeschiktheid

BSNnr: (zie paspoort of rijbewijs)                 Postbus 1062

2280 CB Rijswijk ZH

Geachte M.,

Op ……………. verstuurde ik u mijn Gezondheidsverklaring[1] aan het CBR.

Op ……………. berichtte u mij dat u mijn Gezondheidsverklaring had ontvangen.

Op ……………. ontving ik uw orderbevestiging en bewijs van betalen van de verschuldigde

€ 37,80 (tarief 2019).

Op ……………. bezocht ik keuringsarts ……. te ………., die een keuringsrapport opstelde en aan mij meegaf[2].

Op ……………. stuurde ik dit rapport van de keuringsarts aangetekend naar het CBR.

Op ……………. bevestigt u mij, dat u mijn gezondheidsverklaring heeft ontvangen en dat ik wacht op uw besluit over mijn rijgeschiktheid.

Het bericht van het CBR dat ik – in afwachting van uw besluit – een jaar mag blijven rijden met een verlopen rijbewijs, is voor mij onaanvaardbaar, omdat ik met een verlopen rijbewijs niet in het buitenland mag rijden.

Alle berichten rondom de rijbewijzen van 75-plussers en het CBR verontrusten mij zeer. Hoewel ik tijdig de verlengingsprocedure ben gestart, vrees ik dat ook mijn rijbewijs mogelijkerwijs niet tijdig beschikbaar is.

Feit is dat de termijn van vier weken[3] die het CBR heeft om tot een besluit te komen reeds is verstreken (zie artikel 103 Reglement rijbewijzen).

In verband met vorenstaande stel ik u in gebreke. Dit betekent dat ik de kosten die ik moet maken omdat ik niet kan beschikken over een geldig rijbewijs op het CBR zal verhalen.

[ Daarnaast[4] overweeg ik als ik niet binnen 14 dagen alsnog een besluit over mijn rijvaardigheid ontvang, een procedure te starten, waarin ik van het CBR een dwangsom eis].

 

Ik hoop echter van harte dat mijn rijbewijs tijdig kan worden verstrekt.

 

[als bijlage[5] stuur ik mee: ………………..]

 

Hoogachtend,

 

Naam en ondertekening

 

[1] Dit gebeurt veelal digitaal. Soms geven ouderen dit persoonlijk af.

[2] Keuringsartsen die digitale toegang tot het CBR hebben, versturen het keuringsrapport rechtstreeks aan het CBR.

[3] Hierbij ga ik uit dat u al maanden op zo’n besluit wacht.

[4] De meeste ouderen willen een geldig rijbewijs en niet zo zeer een geldsom. U hoeft die procedure dan ook niet te starten.

[5] Dit kan een verklaring van een arts of bijvoorbeeld een optometrist zijn.

Geplaatst in FASv, Nieuwsbrief.