Nieuwsbrief 1 2020

Dit is de nieuwe naam Koepel Gepensioneerden,

na een fusie met de NVOG/KNVG en de FASv/KBO

Klik even onderaan de pagina voor meer interessant nieuws!!

Nieuwsbrief 1, Afbeeldingsresultaat voor afbeelding Koepel Gepensioneerden2020

zaterdag 25 januari 2020

Welkom bij de Koepel Gepensioneerden

De grootste seniorenorganisatie in Nederland, met voor de belangenbehartiging inzetbare deskundigheid op de terreinen pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen. Aangesloten zijn ruim 150 organisaties van gepensioneerden en de seniorenorganisaties KBO-Brabant en FASv.

Dit is de eerste nieuwsbrief van Koepel Gepensioneerden. In beginsel zal elke vier weken een nieuwsbrief worden samengesteld. Vanzelfsprekend zal een extra nieuwsbrief verschijnen wanneer daartoe aanleiding is.

Pensioenen

Voortgangsrapportage pensioendossier

In het eerste artikel van de Koepel nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van de vorderingen in het pensioendossier. Van deze rapportage is een pdf document gemaakt, dat u hier kunt downloaden. Tevens kunt u kennisnemen van de brief die wij aan de klankbordgroep en stuurgroep pensioendossier hebben gestuurd als reactie op de Netspar-notitie “Betaling van de Marktwaarde”.

Pensioenen

DNB nieuwsbrief pensioenen

De Nederlandsche Bank heeft haar eerste nieuwsbrief pensioenen van dit jaar gepubliceerd. U klikt hier om deze nieuwsbrief online te lezen. U kunt ook hem ook als pdf document downloaden.

Koopkracht

NIBUD-rapport: gepensioneerden nog steeds onder aan de ladder van de koopkrachtstijging

Dat is de conclusie na het lezen van het persbericht dat het NIBUD deze week lanceerde naar aanleiding van de nieuwste koopkrachtberekeningen die het voorlichtingsinstituut heeft gedaan.

De koopkracht van gepensioneerden blijft achter bij die van bij voorbeeld werkenden met kinderen. Laatstgenoemde groep gaat er over het algemeen 2% op vooruit terwijl gepensioneerden vaak minder dan 1% koopkrachtstijging hebben.

Om het persbericht van het NIBUD te lezen, klikt u hier. In het persbericht kunt u ook het koopkrachtplaatje downloaden voor 100 voorbeeldhuishoudens en 17 voorbeeldhuishoudens van zelfstandigen.

Waar houden wij ons mee bezig?

Koepel Gepensioneerden behartigt samen met haar zusterorganisaties en andere ouderenbelangenverenigingen de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

Geplaatst in Agenda, KG, Niet op voorpagina, Standaard.