Nieuwsbrief 25

zaterdag 11 juli 2020

Welkom bij de Koepel Gepensioneerden

De grootste seniorenorganisatie in Nederland, met voor de belangenbehartiging inzetbare deskundigheid op de terreinen pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen. Aangesloten zijn ruim 150 organisaties van gepensioneerden en de seniorenorganisaties KBO-Brabant en FASv.

Langer zelfstandig in een passende woning met goede zorg.

De commissie ZWW heeft een beknopt overzicht gemaakt van de belangrijkste punten uit het advies van de Raad van Ouderen.

Nabestaanden in het pensioenakkoord.

In de brief van minister Koolmees aan het Parlement over het Pensioenakkoord is ook veel aandacht besteed aan aanpassingen van het Nabestaandenpensioen (partnerpensioen en wezenpensioen). Lees hier verder….

Het definitieve advies van de Commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen

In januari 2020 bracht de Commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen de eerste versie van haar advies uit. In onze nieuwsbrief nummer 2 van 2020 hebben wij hier aandacht aan besteed. Verder lezen…..

Waar houden wij ons mee bezig?

Koepel Gepensioneerden behartigt samen met haar zusterorganisaties en andere ouderenbelangenverenigingen de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

Koepel Gepensioneerden is aangesloten bij

AGE Platform Europe
Geplaatst in KG, Niet op voorpagina.