Nieuwsbrief 27

vrijdag 17 juli 2020

Welkom bij de Koepel Gepensioneerden

De grootste seniorenorganisatie in Nederland, met voor de belangenbehartiging inzetbare deskundigheid op de terreinen pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen. Aangesloten zijn ruim 150 organisaties van gepensioneerden en de seniorenorganisaties KBO-Brabant en FASv.

Teleurstellend pensioendebat.

Het Tweede Kamerdebat van jl. dinsdag over het pensioenakkoord is voor zeer velen op een deceptie uitgelopen. Het debat was kwalitatief van een bedenkelijk niveau en de minister toonde weinig genegenheid te willen werken aan oplossingen voor de aangedragen problemen. Lees hier het commentaar van de beide voorzitters van de Koepel Gepensioneerden. Het artikel staat ook op onze website.

SER Themabrief pensioenen.

De maandelijkse themabrief met recent verschenen informatie over Pensioenen en AOW is weer uit, U leest de nieuwsbrief hier.

Waar houden wij ons mee bezig?

Koepel Gepensioneerden behartigt samen met haar zusterorganisaties en andere ouderenbelangenverenigingen de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

Koepel Gepensioneerden is aangesloten bij

AGE Platform Europe
Geplaatst in KG.