Nieuwsbrief 28

Zondag 19 juli 2020

Welkom bij de Koepel Gepensioneerden

De grootste seniorenorganisatie in Nederland, met voor de belangenbehartiging inzetbare deskundigheid op de terreinen pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen. Aangesloten zijn ruim 150 organisaties van gepensioneerden en de seniorenorganisaties KBO-Brabant en FASv.

Koepel houdt ledenwerfactie.

De Koepel Gepensioneerden volgt de ontwikkelingen op gebied van Pensioen, AOW, Inkomen, Koopkracht, Zorg, Welzijn en Wonen op de voet en komt in actie als de belangen van de leden in gevaar komen.

Om nog meer gepensioneerdenverenigingen onderdak te bieden en daarmee meer invloed op het regeringsbeleid te kunnen uitoefenen is de Koepel een ledenwerfactie gestart middels een advertentie in Max Magazine, het omroepblad van Omroep MAX . U bekijkt de advertentie hier.

De werkgroep Ledenwerving van de Koepel onderzoekt momenteel ook andere kanalen om het aantal leden te kunnen uitbreiden.

Pensioenakkoord is slechts tussenstop

In editie 29 van Max Magazine  staat  een interview met Jaap van der Spek, één van de covoorzitters van de Koepel. Zijn mening over het pensioenakkoord, die werd opgetekend vóórdat het pensioendebat plaatsvond, kunt u lezen door op deze link te klikken.

Waar houden wij ons mee bezig?

Koepel Gepensioneerden behartigt samen met haar zusterorganisaties en andere ouderenbelangenverenigingen de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

Koepel Gepensioneerden is aangesloten bij

AGE Platform Europe
Geplaatst in KG.