Nieuwsbrief 41

 

 

 

woensdag 28 oktober 2020

 

Welkom bij de Koepel Gepensioneerden

De grootste seniorenorganisatie in Nederland, met voor de belangenbehartiging inzetbare deskundigheid op de terreinen pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen. Aangesloten zijn ruim 150 organisaties van gepensioneerden en de seniorenorganisaties KBO-Brabant en FASv.

 

Houtskoolschets acute zorg

De houtskoolschets acute zorg is een discussiestuk van de overheid over de nieuwe inrichting en bekostiging van het acute zorglandschap. De samenleving verandert en daar moet de acute zorg op inspelen. We willen immers ook in de toekomst goede, toegankelijke en betaalbare acute zorg. In de beleidsnota wordt beschreven hoe de acute zorg er in de toekomst uit zou kunnen zien.

KBO-Brabant, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden en NOOM hebben gezamenlijk input op dit stuk geleverd om de vernieuwde inrichting van de acute zorg verder vorm te geven. U kunt onze reactie hier lezen.

 

Waar houden wij ons mee bezig?

Koepel Gepensioneerden behartigt samen met haar zusterorganisaties en andere ouderenbelangenverenigingen de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

Bekijk onze dossiers

 

Geplaatst in KG, Niet op voorpagina.