Nieuwsbrief 53

dinsdag 22 december 2020

Alleen samen krijgen we corona onder controle

We verlangen allemaal naar een leven zonder coronaregels. Maar in de tussentijd willen we het virus maximaal controleren, de zorg niet overbelasten en kwetsbare mensen in de samenleving beschermen. Het virus is nog onder ons en dat blijft voorlopig zo. Maar tegelijkertijd komen er steeds meer oplossingen die ons leven weer wat prettiger maken,

Die oplossingen zijn intensief testen en starten met vaccineren. Daarnaast moeten we ons blijven houden aan de coronamaatregelen, zoals anderhalve meter afstand houden, drukte vermijden en andere op dat moment geldende maatregelen naleven. Ook moeten we ons laten testen bij symptomen die horen bij het coronavirus.

Vaccineren is de belangrijkste stap. Als we ons laten vaccineren, kan corona niet meer zomaar om zich heen grijpen en krijgen we stapje voor stapje meer vrijheid terug. Het is goed om te weten dat elke goedgekeurd vaccin op tienduizenden mensen is getest. Zo weten we dat het veilig is en ons goed beschermt tegen het virus. Voor coronavaccins gelden dezelfde strenge eisen als voor andere vaccins. Veiligheid staat bovenaan. Een inenting beschermt niet alleen onszelf, maar ook onze familie, vrienden, collega’s en kwetsbare mensen om ons heen.

Vaccinatie speelt een sleutelrol in het onder controle krijgen van het virus. Zodra de eerste vaccins zijn goedgekeurd, kan de vaccinatie beginnen. De eerste vaccinaties staan nu gepland op 8 januari 2021 en zijn bedoeld voor medewerkers van verpleeghuizen, gehandicaptenzorg en thuiszorg. Dan volgen de bewoners van deze instellingen. Andere groepen komen daarna aan de beurt. De vaccinatie is gratis en vrijwillig.

Op 14 december is een grote publiekscampagne gestart. Deze campagne moet eraan bijdragen dat uiteindelijk zo veel mogelijk mensen zich laten vaccineren tegen het coronavirus.

Meer informatie over de coronavaccinatie vindt u

·         op de website: www.coronavaccinatie.nl

·         via het publieksinformatienummer: 0800-1351 (tussen 08:00 en 20:00 uur)

 

Banken gaan slachtoffers spoofing tegemoetkomen

ABN AMRO, Rabobank, ING en de Volksbank hebben gezamenlijk afspraken (aan de hand van een minimum afwegingskader) gemaakt met het ministerie van Financiën om de schade van klanten die slachtoffer zijn geworden van spoofing te vergoeden, mits aantoonbaar en overtuigend misbruik is gemaakt van naam en nummer van de bank, het slachtoffer aangifte bij de politie heeft gedaan, en er geen sprake is van grove nalatigheid van de klant. De banken gaan nog collectief, binnen de kaders van de mededingingsregelgeving, nader uitwerken wanneer er sprake kan zijn van grove nalatigheid bij spoofing.

Ook wordt ingezet op een integrale aanpak van fraude waarbij opsporingsdiensten, ministeries, de telecomsector en banken de handen ineenslaan om fraude en oplichting terug te dringen.

Meer over de gemaakte afspraken is te lezen op de website van de NVB: https://www.nvb.nl/nieuws/banken-helpen-slachtoffers-spoofing/.

Om de Tweede Kamer over het bovenstaande nader te informeren, heeft minister Hoekstra van Financiën de Kamer afgelopen vrijdag een brief gestuurd: www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/12/18/kamerbrief-over-compensatie-van-schade-bij-spoofing

 

Waar houden wij ons mee bezig?

Koepel Gepensioneerden behartigt samen met haar zusterorganisaties en andere ouderenbelangenverenigingen de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

Bekijk onze dossiers

 

 

 

Geplaatst in KG, Niet op voorpagina.