Pensioen persbericht


PERSBERICHT

10 mei 2021
Seniorenorganisaties: indexatie pensioenen belangrijk voor draagvlak


Vandaag stelde demissionair minister Koolmees de Tweede Kamer officieel op de hoogte van de
vertraging in de uitwerking van het pensioenakkoord. De grote hoeveelheid reacties op het eerder
door hem gepresenteerde ‘consultatiedocument’ èn de taaiheid van een fors aantal nog door te
hakken knopen maakten dat noodzakelijk.
De gezamenlijke seniorenorganisaties begrijpen dat besluit tot uitstel, want zorgvuldigheid gaat voor
snelheid. Maar ze vinden het een slechte zaak dat met dit uitstel de onzekerheid, zeker ook onder
gepensioneerden, nog verder toeneemt. Met als risico dat het draagvlak onder veranderingen in ons
pensioenstelsel navenant afneemt; een risico dat de minister zich moet aanrekenen. Ze betreuren
het in dat kader vooral dat de minister geen besluit heeft genomen dat het pensioenfondsen in de
overgangsperiode naar het nieuwe pensioenstelsel eerder mogelijk maakt de pensioenen na jaren
van stilstand en soms zelfs achteruitgang weer te indexeren (verhogen met de inflatie).
Na jaren van koopkrachtverlies moet juist ook in de aanloop naar een nieuw stelsel de beloofde
indexatie van pensioenen eerder in beeld komen; ook tegen de achtergrond van het feit dat de
(zogenaamde ‘tweede pijler-)pensioenen de afgelopen jaren zo’n 20% zijn gaan achterlopen op de
inflatie terwijl het vermogen van pensioenfondsen in dezelfde periode fors is toegenomen. Dat
bedraagt inmiddels ongeveer 1700 miljard euro.
De gezamenlijke seniorenorganisaties roepen de minister, en de Tweede Kamer, dan ook op eerdere
indexatie van pensioenen mogelijk te maken en zo de bij het afsluiten van het pensioenakkoord
gedane belofte van een ‘koopkrachtig pensioen’ na te komen.
Voor nadere toelichting zijn bereikbaar:

• Marcel Sturkenboom, directeur KBO-PCOB 06 53234705
• John Kerstens, voorzitter Koepel Gepensioneerden 06 5151927

Geplaatst in KG, Standaard.