Nieuwsbrief 1

Nieuwsbrief 1, 2017

Publicatiedatum: vrijdag 6 januari 2017.

NVOG pleit voor brede samenwerking

In het Algemeen Dagblad en verschillende aan het AD gelieerde regionale bladen is een artikel verschenen naar aanleiding van een interview met NVOG voorzitter Jaap van der Spek. Hoewel nogal wat feiten door elkaar zijn gehaald, is de boodschap wel overgekomen dat oplossingen voor het pensioenstelsel alleen maar mogelijk zijn als jongeren en ouderen elkaar weten te vinden. De NVOG zoekt met de andere organisaties in de pensioenwereld naar mogelijkheden waar zowel gepensioneerden als daarop volgende generaties baat bij hebben. We moeten voorkomen dat politici en media de generaties tegen elkaar uitspelen. Daar wordt niemand beter van. Dat was de achterliggende gedachte van onze voorzitter in de beantwoording van de vragen van de journalist

Het artikel kunt u hier lezen.

Nieuwe uitkeringsbedragen per 01-01-2017

Per 1 januari 2017 zijn de Participatiewet, IOAW en IOAZ, AOW, Anw, Wajong, WW, WIA, WAO, ZW en TW aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon per deze datum. Dit komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon. Het minimumloon stijgt van € 1.537,20 naar € 1.551,60 bruto per maand. De uitkeringsbedragen per 1 januari 2017 vindt u in het overzicht hieronder.

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2017.

Geplaatst in KG, Niet op voorpagina.