Niewsbrief 2

Nieuwsbrief 2, 2017

Publicatiedatum: vrijdag 13 januari 2017.

Discussies over de toekomst van de organisatie en financiering van de zorg.

De kranten staan er vol van. Velen zeggen dat er in de organisatie van de zorg iets moet gaan veranderen.
Ook de NVOG heeft, tezamen met collega belangenbehartigingsorganisaties voor ouderen, in maart de politieke partijen laten weten dat zij vindt dat de marktwerking in de jaarlijkse activiteiten voor het oversluiten van de zorgverzekering naar een andere uitvoerder (ruim 1 miljoen verzekerden hebben dit per 1-1-2017 gedaan!!), wat veel geld kost aan reclame en administratieve activiteiten, zou moeten worden geëlimineerd. Zelfs lazen wij artikelen waarin voorstellen naar voren kwamen om dit om te beginnen maar eenmaal per 3 jaar toe te staan. Dat zou een betere positie voor de zorgverzekeraars doen ontstaan voor de inkoop van zorg. Maar ook de zgn. marktwerking bij de inkoop van zorg zou naar onze mening moeten veranderen. En wij zien dat onze zienswijze door vele schrijvers in de kranten en zorgtijdschriften wordt gedeeld. En zelfs door de voorzitter van de vereniging van zorgverzekeraars,

André Rouvoet, zegt in de NRC van eind december dat er iets in deze wijze van marktwerking in de zorginkoop wat moet gaan veranderen. Zorgverzekeraars zijn teveel bezig met de “centen ”en niet met de kwaliteit van zorg, hetgeen hun hoofddoel naast de beheersing van de kosten van de zorg zou moeten zijn. Hij zei ook dat de politiek zich niet alleen moet bemoeien met de” verzekerdenraad” bij de zorgverzekeraars maar veel meer met wat de grote uitdagingen zijn in de zorg, zowel die in ziekenhuizen als thuis en in verpleeghuizen. Dat staat niet in de zorgparagrafen van de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen. Sommigen praten over vermindering van het eigen risico (zonder te zeggen wie dat moet betalen!). € 100,- vermindering van het eigen risico kost ruim € 800 miljoen! Dat zou een premieverhoging vragen van ongeveer € 75 per jaar. Voor degenen die het eigen risico opgebruiken een klein voordeel, maar degene die geen zorg nodig hebben moeten dan het volle bedrag van € 75,-  extra betalen!

In adviezen die in 2015 en vorig jaar aan de regering zijn uitgebracht wordt, naast de constatering dat de zorg in Nederland tot de beste van de wereld behoord maar ook tot de duurste, ook gezegd dat in de komende jaren de organisatie van de zorg alsmede de financiering daarvan daadwerkelijk moet veranderen. De vergrijzing en de steeds grotere medische mogelijkheden om het leven van de bevolking te verlengen zal, als er niets wordt veranderd, steeds grotere financiële offers vragen van de bevolkingen wellicht tot grote problemen kunnen leiden in de uitvoering van de zorg, zowel financieel als in de bezetting van alle zorgfuncties!

Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid van de bevolking met betrekking tot preventieactiviteiten en het voorkomen van ziekte en invaliditeit zullen zeer belangrijk gaan worden. En naast het gebruik van technische hulpmiddelen zullen mantel- en vrijwilligerszorg zullen het verwachte personeelstekort in de zorg moeten gaan opvangen.

Er staan ons nog veel veranderingen te wachten. De NVOG zal dit niet alleen volgen maar ook invloed daarop trachten uit te oefenen en namens en voor de lidorganisaties en hun leden haar best doen om de komende jaren een en ander in goed vaarwater te houden. Wij zullen er dit jaar nog dikwijls op terugkomen.

e-Health

eHealth blijft voor veel mensen een ongrijpbaar iets. Dat is jammer want veel toepassingen kunnen bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van leven. Ook om langer zelf de regie te kunnen voeren zijn eHealth toepassingen belangrijk.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft een brochure ontwikkeld waarin een aantal voorbeelden van eHealth toepassingen in de zorg wordt getoond.

De digitale versie van de brochure “e-health zorg van nu” hebben wij onder “Links” op onze website gezet maar u kunt de brochure (pdf) ook hier downloaden. Wellicht een goed idee om de leden van uw organisatie via uw eigen nieuwsbrief / ledenblad / website te wijzen op de brochure.

Geplaatst in KG, Niet op voorpagina.