Nieuwsbrief 13

Nieuwsbrief 13, 2017

Publicatiedatum: vrijdag 17 maart 2017.

Voorlopige premiestaffels pensioenleeftijd 68 jaar gepubliceerd

Volgend jaar wordt de pensioenrichtleeftijd voor aanvullende pensioenen in de tweede pijler (het pensioen dat men via de werkgever opbouwt) verhoogd van 67 naar 68 jaar. De opbouwperiode neemt met 1 jaar toe als gevolg van de verhoging van de pensioenleeftijd en dat betekent dat de premiestaffels voor premieovereenkomsten moeten worden aangepast. In de loop van 2017 zal een nieuw staffelbesluit beschikbaar komen op basis van een pensioenrichtleeftijd van 68 jaar.

Maar pensioenuitvoerders hebben veel eerder behoefte aan nieuwe staffels want anders kunnen ze die nieuwe premiepercentages straks niet op tijd in hun systemen doorgevoerd hebben. De belastingdienst heeft daarom nieuwe voorlopige (dus geen definitieve) staffels bekend gemaakt op basis van pensioenleeftijd 68 jaar. Deze zijn vastgesteld op grond van de bestaande fiscale pensioenregels. Dat wil zeggen dat de nieuwe premiepercentages zijn afgeleid van een middelloonregeling met een opbouwpercentage van 1,875% per dienstjaar. Het is echter nog niet zeker of dit ook zo blijft.

Wanneer men de nieuwe voorlopige staffelpercentages met die van uit het besluit van januari 2017 vergelijkt, dan blijkt dat de staffelpercentages over de hele linie lager zijn. Blijft het ambitieniveau ongewijzigd (75% van het gemiddelde pensioengevend loon), dan zullen de premiepercentages nog lager worden.

Bron: Pensioenweblog, Hans Swagten

Geïnteresseerden kunnen de voorlopige premiestaffels van de Belastingdienst hier bekijken.

Ondertekening samenwerking uitgesteld

In onze nieuwsbrief van 20 januari informeerden wij u over het feit dat NVOG en KNVG zullen toetreden tot de binnenring van Beter Oud en dat een samenwerkingsovereenkomst zou worden getekend.

De ondertekening van het samenwerkingsverband, die voor 24 maart a.s. stond gepland, is echter uitgesteld. De reden daarvan is dat niet alle bestuurders er op die datum bij kunnen zijn en dat een andere mogelijkheid zicht voordoet, namelijk een bijeenkomst met de ambassadeurs van BeterOud én de bestuurders van de consortiumpartijen.

De ondertekening zal naar wordt verwacht eind april/begin mei plaatsvinden. wij houden u op de hoogte.

Geplaatst in KG, Niet op voorpagina.