Nieuwsbrief 12

Nieuwsbrief 12, 2017

Publicatiedatum: vrijdag 10 maart 2017.

Zorgcoöperaties in de lift

Er zijn nu al zo’n 350 zorgcöperaties werkzaam in Nederland (in april 2015 waren het er nog 130!). Deze burgerbewegingen, waarin buurt- en dorpsgenoten elkaar ondersteunen, de sociale banden versterken en zo nodig zorg voor elkaar organiseren, kunnen rekenen op veel enthousiasme.

Deze maand wordt het landelijk netwerk voor zorgcoöperaties: ‘Nederland Zorgt Voor Elkaar” (NLZVE) officieel opgericht. Dit ook om een landelijk gesprekpartner te zijn voor de politiek en voor grote institutionele partijen. Vanuit het landelijk netwerk wordt een helpdesk opgezet voor burgers die een zorgcöperatie willen opzetten ook komt er een website boordevol informatie over de lessen die bestaande zorgcoöperaties hebben geleerd.

De zorgcoöperaties zijn dus volwassen geworden, 10 jaar nadat de eerste zorgcoöperatie in Hoogeloon werd opgericht. Zelfs in Amsterdam zijn al 20 zorgcoöperaties, daar stadsdorpen genoemd. Er zijn zelfs ruim 20 coöperaties die ook zorg leveren die de maatschappelijke ondersteuning ontstijgt! Maar dat gaat soms wel al te ver.

De zorgcoöperaties werken vooral voor ouderen, waarbij jonge ouderen meestal het initiatief hebben genomen om de informele zorg in hun buurt of dorp te organiseren.
De regering activeert deze vorm van maatschappelijke participatie maar ondersteunt dat zelf niet. Soms zijn gemeenten bereid om enige ondersteuning te geven omdat deze coöperaties maatschappelijk een grote toegevoegde waarde hebben.

Als u in uw dorp of wijk het initiatief wil nemen om een dergelijke coöperatie op tet zetten kijk dan eens op internet. Er is veel over te vinden. En het meewerken in zo’n coöperatie geeft veel voldoening.

Geplaatst in KG, Niet op voorpagina.