Nieuwsbrief 11

Nieuwsbrief 11, 2017

Publicatiedatum: maandag 6 maart 2017.

NVOG vraagt staatssecretaris Klijnsma om heroverweging standpunt inzake rekenrente

Naar aanleiding van Kamervragen heeft het ministerie van SZW aan het CPB gevraagd om de effecten van invoering van een bodem in de rekenrente te bepalen. Op 30 januari j.l. kwam het CPB met het rapport “Effecten van bodem in rekenrente voor pensioenfondsen”. In haar reactie op dit rapport (kamerbrief van 30.01.2017) kwam staatssecretaris mevrouw Klijnsma tot de slotsom dat zij het onverstandig vindt om de rekenrente te verhogen en daarmee te speculeren.

De pensioen- en ouderenorganisaties zijn het met de conclusie van de bewindsvrouw echter in het geheel niet eens en hebben in een uitvoerige brief, die vandaag aan mevr. Klijnsma is gestuurd, hun teleurstelling uitgesproken over de manier waarop zij op de inhoud van CPB-notitie heeft gereageerd. In de brief waarin de ouderenorganisaties uitleggen waarom zij de bevinding van de staatsecretaris niet delen en waarin een aantal zijn conclusies vastgelegd, vragen zij de staatssecretaris haar standpunt in heroverweging te nemen. U kunt de brief aan de staatssecretaris, die is ondertekend door NVOG, KNVG, KBO-PCOB en NOOM hier lezen.

Een kopie van brief is gestuurd aan de Tweede en Eerste Kamer, de minister van Financiën, DNB, het CPB, de SER en het Koninklijk Actuarieel Genootschap.

Geplaatst in KG, Niet op voorpagina.