Nieuwsbrief 10

Nieuwsbrief 10, 2017

Publicatiedatum: vrijdag 3 maart 2017.

Organisatie curatieve zorg richting 2030 in de steigers

Vorig jaar hebben wij al  in de Nieuwbrief geschreven dat de aan de regering aangeboden voorstellen om de zorg richting 2030 te reorganiseren om deze betaalbaar, toegankelijk en van goede kwaliteit te houden, zouden worden uitgeprobeerd in proeftuinen. Eén van deze proeftuinen is de gemeente Uden en het ziekenhuis Bernhoven aldaar.

Tot op heden rekenen zorgverzekeraars ziekenhuizen via de marktwerking af op de gemaakte ‘productie’. Dat werkt kostenverhogend. Ook is het nu zo geregeld dat zorgverzekeraars medisch specialisten als ‘kleine zelfstandigen’ betalen op basis van het aantal polibezoeken en ingrepen. Dit is dus niet gericht op efficiënt werken, maar op zoveel mogelijk inkomen ontvangen!

Patiënten uit het ziekenhuis houden
Het ziekenhuis Bernhoven heeft nu als leidraad zoveel mogelijk patiënten uit het ziekenhuis te houden. Daarvoor zijn er intensieve contacten met de gezamenlijke huisartsen in Uden en houden specialisten regelmatig ook hun spreekuur in de huisartsenpraktijk. Daarnaast zijn alle medisch specialisten in dit ziekenhuis, die daarvoor vrijgevestigde kleine zelfstandigen waren, in loondienst van het ziekenhuis getreden. De prikkel om zoveel mogelijk patiënten te zien en omzet te maken is daarmee verdwenen, die om uitstekende kwaliteit te leveren uiteraard niet.
Veel zorg en controles die nu in ziekenhuizen plaatsvinden kunnen ook prima door de huisartsen worden gedaan. Dat is veel goedkoper en voor de patiënten veel gemakkelijker.  “Wij willen de overbodige zorg eruit halen, nietsdoen was geen optie, dan hadden wij op termijn de deuren moeten sluiten”, stelt de directeur Peter Bennemeer van het ziekenhuis Bernhoven (Het ziekenhuis zat financieel aan de grond!).

Taakverdelingen binnen de huisartsenpraktijk
Natuurlijk is het ook belangrijk dat er specialisaties komen binnen de huisartsenpraktijk. De in een samenwerkingsverband werkende huisartsen gaan zich ook specialiseren, waardoor het overnemen van het werk van medisch specialisten ook beter kan gebeuren. Daar is men in Uden ook volop mee bezig. De patiënten zijn dan niet meer afhankelijk van de eigen huisarts alleen, maar die kan collega’s om raad vragen bij bijzondere ziektegevallen .
En wat vinden de patiënten ervan? Die zijn zeer positief over deze veranderingen. Ook het beleid dat ouderen langer thuis moeten blijven wonen zal door deze veranderingen veel beter kunnen worden uitgevoerd. En het eigen risico wordt ook steeds minder aangesproken, omdat de huisartsenzorg niet onder het eigen risico valt!

Zorgverzekeraars ondersteunen veranderingen
De behandelingen in deze proeftuin gaan beter en sneller. De zorg moet uiteraard wel anders worden georganiseerd. Daarom hebben de 119 huisartsen met 65 partijken in de regio Oss-Uden-Veghel een eigen zorggroep ‘Synchroon’ opgericht om de kwaliteit van de zorg te waarborgen en te verbeteren.
En wat doen de zorgverzekeraars? Die ondersteunen deze veranderingen volop. De meeste inwoners van de deze regio zijn verzekerd bij VGZ of CZ. Die hebben de handen ineengeslagen en de regio de mogelijkheid gegeven om het budget dat men als regio jaarlijks kreeg op een andere wijze te verdelen. Dit is dus het begin van een zgn. regiobudget.
Dat is door de bestuursleden Ab Klink van VGZ en Wim van de Meeren van CZ persoonlijk begeleid. Er was wantrouwen van twee kanten toen het door het ziekenhuis Bernhoven ter sprake werd gebracht. Het loslaten van de productieprikkel was ook voor de andere zorgverzekeraars die in de regio patiënten hebben een groot probleem, maar zij zijn met de proef bijzonder tevreden.

Ik sprak laatst een lid van de Raad van Bestuur van een ander groot ziekenhuis. Die vertelde dat zij de directie van Bernhoven hadden gevraagd om dit project toe te lichten!

Als NVOG hebben wij in ons advies aan de politieke partijen gezegd dat wij voor regionale financiering van de zorg zijn. Dat is beter voor de uitvoering en het kostenniveau van de zorg. Dit voorbeeld doet ons dan ook deugd en wij hopen dat het navolging zal krijgen.

Joop Blom, voorzitter commissie ZWW van NVOG/KNVG

Lichte stijging dekkingsgraden pensioenfondsen

De financiële situatie van de Nederlandse pensioenfondsen is in de afgelopen maand iets verbeterd. De huidige dekkingsgraad van het gemiddelde fonds steeg met maximaal 1%-punt naar 104%.

De zorgverzekeringen en het Eigen Risico.

Van de NVOG commissie Zorg, Welzijn en Wonen kwam deze week een aritkel binnen naar aanleiding van een publicate van Vektis, het rekencentrum van de zorgverzekeraars. Aan de hand van dat overzicht is de NVOG samen met andere ouderenorganisaties gaan kijken wat de effecten zouden kunnen zijn als de regering zou overgaan tot het afschaffen of het verlagen van het eigen risico. Het voorlopige advies van de ouderenorganisaties is om tot een inkomenafhankelijk eigen risico komen. U kunt het artikel hier downloaden.

DNB nieuwsbrief Pensioenen

De Nieuwsbrief Pensioenen februari van De Nederlandsche Bank is verschenen. U kunt de nieuwsbrief hier lezen.

Geplaatst in KG, Niet op voorpagina.