Nieuwsbrief 9

Nieuwsbrief 9, 2017

Publicatiedatum: vrijdag 24 februari 2017.

Geslaagde Themadag Pensioenen

Jongstleden dinsdag organiseerde NVOG voor haar lid-organisaties in kerkcentrum Open Hof te Maarssen een zgn. bijpraatdag met als thema Pensioenen. De aftrap was voor NVOG voorzitter Jaap van der Spek die de ruim 90 belangstellenden informeerde over de huidge koers van de NVOG in de pensioenerwereld, in de politiek en de maatschappij en hoe de samenwerking met de collega-organisaties verloopt.

Daarna liet Dick Boeijen, actuaris bij PGGM, in een verhelderende presentatie zien hoe hij, samen met andere deskundigen van de SER en de Pensoenfederatie, is betrokken bij de plannen om tot een voorstel over het nieuwe pensioenstelsel te komen.

Jos Berkeijer, voorzitter van de pensioencommissie, praatte de aanwezigen bij over de “Pensioenagenda”: hoe staat we er op dit moment voor en waar gaan we heen? Hij deed dat aan de hand van een mooie presentatie die zeer de moeite waard is om (nog) eens goed door te nemen (zie de verwijzing naar onze website verderop).

Na de lunchpauze presenteerde bestuurslid Marcel Celie, met het oog op de komende Tweede Kamerverkiezingen, een overzicht van de standpunten van de politieke partijen ten aanzien van pensioenen, koopkracht en zorg.

In het laatste onderdeel van de bijpraatdag was er gelegenheid vragen te stellen aan een panel, bestaande uit Jos Berkemeijer, Marcel Celie, Dick Boeijen en staatssecretaris mevrouw Klijnsma. Zij was (daags tevoren gevraagd!) bereid zitting te nemen in het panel om vragen te beantwoorden en deed dat met zichtbaar plezier. Haar aanwezigheid werd door de aanwezigen dan ook zeer op prijs gesteld!

De presentaties van de verschillende sprekers op de themadag en een aantal foto’s kunnen worden bekeken op onze website.

Zorgkosten terug via de belasting.

Leven met een ziekte of beperking brengt extra kosten met zich mee. Bijvoorbeeld voor zorg, vervoer, hulpmiddelen of extra gezinshulp. Die kosten zijn voor een deel nog steeds aftrekbaar via de belasting. De website Meerkosten.nl legt heel precies uit hoe dat moet. Daarnaast geeft de website uitleg over andere regelingen die het inkomen extra ondersteunen.

In begrijpelijke taal geeft Meerkosten.nl uitleg over het invullen van de belastingaangifte 2016. Rekenvoorbeelden verduidelijken hoe u gemaakte kosten terug kunt verdienen. Dat kan soms oplopen tot honderden euro’s. Hoe hoog het bedrag is dat u terug kunt krijgen, hangt af van uw zorgkosten, uw inkomen en het inkomen van een eventuele fiscale partner.

Dubbel voordeel
Aangifte doen loont vaak dubbel. U krijgt namelijk niet alleen belastinggeld terug. Door de aftrek wordt uw inkomen voor de berekening van eigen bijdragen voor zorg, hulp of voorzieningen lager. Daardoor gaan ook die eigen bijdragen naar beneden. Mogelijk krijgt u ook meer zorgtoeslag of huurtoeslag.

Meer belastingvoordelen
Meerkosten.nl geeft niet alleen informatie en praktische tips over de aftrek via de aangifte inkomstenbelasting, maar ook over andere belastingvoordelen zoals de jonggehandicaptenkorting, de extra startersaftrek voor ondernemers met een arbeidshandicap, de aftrek van premies voor lijfrentes voor een gehandicapt (klein)kind en nog veel meer.

Inkomen extra ondersteunen
Naast de belastingaftrek zijn er ook nog andere mogelijkheden voor mensen met een handicap of chronische ziekte om hun inkomen extra te ondersteunen. Bijvoorbeeld financiële hulp van de gemeente, ruimere huurtoeslag, lagere autobelasting, dubbele kinderbijslag. Meerkosten.nl geeft ook over deze regelingen heldere informatie.
Brochure
De informatie van Meerkosten.nl is ook te raadplegen in een brochure. Deze brochure Belastingvoordeel 2016 kunt u bestellen in de webwinkel van Ieder(in) .

Over Ieder(in)
Ieder(in) is de koepelorganisatie van mensen met een beperking en chronisch zieken. Tweehonderdvijftig organisaties zijn bij ons aangesloten. Ieder(in) is daarmee het grootste netwerk in Nederland van mensen met een beperking. We behartigen de belangen van meer dan twee miljoen mensen.

De Griepprik-en-ik-Quiz.

Mireille Bakker studeert MSc Health Sciences Research aan de Universiteit van Maastricht en doet onderzoek bij het RIVM naar kennis en meningen over de griepprik bij 60-plussers.

Bent u 60 jaar of ouder? Test dan uw kennis over de griep én de griepprik in de Griepprik-en-ik Quiz! Zo kunt u veel nuttige informatie opdoen over de griep(prik).

Bovendien maakt u kans op een VVV-bon van €100, – als er door u 2 anderen meedoen aan deze quiz! Durft u de uitdaging aan te gaan? Ga dan naar: https://griepprikenik.nl/i/ws1nVQezh

Als u vragen heeft, aarzel dan niet om te mailen naar: mireille.bakker@rivm.nl. Namens Mireille alvast hartelijk dank!

Geplaatst in KG, Niet op voorpagina.