Nieuwsbrief 26

 

 

Nieuwsbrief 26, 2017

Publicatiedatum: vrijdag 23 juni 2017.

Alles is gezondheid!!

Zoals bekend zal in de komende jaren preventie (ook wel voorzorg genoemd!) om zorg te voorkomen een zeer belangrijke factor zijn     (naast meer eigen regie en eigen verantwoording)  om de professionele zorg  toegankelijk en betaalbaar te houden.

Twee jaar geleden heeft de overheid een grote actie opgezet om meer aandacht krijgen voor preventie. Die heet “Alles is Gezondheid” Wij schreven er al eerder over.

Tweemaal per jaar wordt een grote landelijke bijeenkomst georganiseerd over dit onderwerp met meer dan 1000 deelnemers uit geheel Nederland om van elkaar te leren.
Eind vorig jaar heeft de regering besloten om dit project nog zeker 5 jaar voort te zetten.

Het is de bedoeling dat organisaties en verenigingen, maar ook gemeenten en wijken op zich nemen voor hun leden en omgeving preventie aan de orde te stellen. Er zijn al meer dan 2000 deelnemers die een zgn. “pitch” hebben ingediend hoe zij in hun omgeving “voorzorg” gaan promoten en activeren.
Ook uw organisatie zou daaraan deel kunnen nemen voor hun leden!!

Kijk eens op www.allesisgezondheid.nl. Daar zijn veel voorbeelden te vinden en ook hoe uw organisatie daaraan kan meedoen, mede om de gezondheid van uw leden op een hoger plan te brengen!

UMCG start publieksonderzoek naar kwaliteit palliatieve zorg.

​Het UMCG start een groot onderzoek naar de mening van Nederlanders over de kwaliteit van palliatieve zorg. De onderzoekers willen te weten komen wat de Nederlanders de belangrijkste aspecten vinden in de zorg tijdens de laatste levensfase. Iedereen kan meedoen aan het onderzoek via de website www.uwmeningoverpalliatievezorg.nl.

Palliatieve zorg is de zorg in de laatste fase van het leven voor patiënten die ernstig ziek zijn en voor wie geen genezing meer mogelijk is. Deze zorg is er vooral op gericht de kwaliteit van het leven zo goed mogelijk te houden. Als iemand ernstig ziek is en er geen genezing meer mogelijk is, wat is dan het belangrijkste voor hem of haar in die laatste levensfase? En wat betekent dat dan voor de zorg die iemand krijgt?

Diverse deskundigen hebben een overzicht gemaakt van in totaal 59 onderwerpen die een rol spelen in de palliatieve zorg. Het is belangrijk dat deze onderwerpen in de zorg aansluiten bij wat de Nederlanders hierin belangrijk vinden. Doel van het onderzoek is om te weten te komen wanneer we palliatieve zorg ‘goed’ kunnen noemen.

Deelname onderzoek
Iedereen kan tot 1 augustus 2017 meedoen aan het onderzoek via www.uwmeningoverpalliatievezorg.nl. Niet alleen patiënten in de laatste levensfase of zij die een naaste hebben die nu palliatieve zorg krijgt of recent is overleden, maar ook mensen die deze ervaringen juist nog niet hebben.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de kenniscentra Palliatieve Zorg van UMCG, Radbouumc en Erasmus MC, het Martini Ziekenhuis, het Nederlands Huisartsen Genootschap, het NIVEL, Zorgbelang Nederland en het Integraal Kankercentrum Nederland. Het onderzoek is mogelijk geworden door een subsidie van ZonMW en is onderdeel van het ZONMW-programma ‘Palliantie. Meer dan zorg’.

Mijn kwaliteit van leven.

Enige jaren geleden heeft de Patiënten Federatie een programma gestart om de zorg voor ouderen te verbeteren.  De ouderen- en gepensioneerden organisaties, waaronder ook NVOG, hebben dit  initiatief ondersteund. .

Wat is de bedoeling? Op de website  www.mijnkwaliteitvanleven.nl vult de deelnemer tweemaal per jaar vragenlijst in over  zijn of haar persoonlijke situatie bv. wat heeft hij of zij nodig  op het gebied van zorg en wonen nu en in de toekomst . De deelnemer krijgt  deze lijst per mail toegezonden.

Na het invullen krijgt men niet alleen zelf een advies maar ook worden de uitkomsten gebruikt om gemeenten en zorgorganisaties onder de aandacht van gemeenten en overheid en zorgorganisaties te brengen. Bijna 30.000 ouderen in Nederland vullen tweemaal per jaar deze vragenlijst al in!

Denk er eens in uw bestuur over na of uw vereniging  dit ook wil en kan promoten onder haar eigen leden.
Op www.mijnkwaliteitvan leven.nl  kan u alle informatie vinden.
En laat NVOG via ons secretariaat eens weten of u dit ook gaat doen. Wij zijn er erg benieuwd naar!

 

Geplaatst in KG, Niet op voorpagina.