Nieuwsbrief 25

 

Nieuwsbrief 25, 2017

Publicatiedatum: vrijdag 16 juni 2017.

Stemming motie Dik-Faber uitgesteld

In onze vorige nieuwsbrief meldden wij dat het kamerlid mevrouw Dik-Faber (CU) een motie heeft ingediend om de kostendelers-norm (“mantelzorgboete”) ook voor AOW-ers met een AIO-uitkering af te schaffen. De motie zou deze week in de Kamer worden behandeld.

In een gezamelijke aktie (waaraan ANBO en KNVG door omstandigheden niet konden meedoen) hebben de senioren- en migrantenorganisaties KBO-PCOB, IOT, NOOM, NVOG en SMN ter ondersteuning van die motie eind vorige week een mail gestuurd naar de Tweede Kamer fracties.

In de mail herinneren de organisaties eraan dat ouderen met een onvolledige AOW die mantelzorg ontvangen,al enkele jaren hard worden getroffen door de kostendelersnorm en pleiten zij om die reden ook al langere tijd voor afschaffing van deze maatregel. Het betreft hier een groep zorgbehoevende ouderen die het al verre van breed heeft: de AIO-uitkering die zij ontvangen is er immers een die moet voorkomen dat zij onder de armoedegrens belanden. Als juist deze groep mensen, voor wie iedere cent telt, gekort wordt op hun inkomen door de kostendelersnorm toe te passen, dan is dat zeer schrijnend.

Het is bovendien maar de vraag of de kostendelersnorm in de AIO een gunstig budgettair effect heeft. Wanneer families als gevolg hiervan beperkt worden bij het verlenen van mantelzorg, dan zal het beroep op zorg (en de kosten die daarmee gepaard gaan) hoger zijn dan de lagere uitkeringen aan besparing opleveren.

Over de motie zou afgelopen dinsdag worden gestemd maar de stemming is uitgesteld naar en later tijdstip.
Â

Op weg naar een ouderenvriendelijke samenleving.

Onder deze titel publiceerde de Patiënten Federatie Nederland  (NPF) vorige maand  een onderzoeksrapport over de beleving  van ouderen, naasten van ouderen en zorgprofessionals van de zorg en ondersteuning van kwetsbare ouderen in Nederland.

Daarin worden veel knelpunten genoemd zoals:
– De ondersteuningsvraag aan buren, vrienden en familie  is groter dan men kan bieden.
– Slechte afstemming tussen hulpverleners.
-Eigen kosten voor noodzakelijke zorg en ondersteuning kan men niet betalen.
-Geen passende hulp(middelen) via de gemeente.
-Niet op tijd gebruik kunnen maken van de zorg die nodig is.
-Overgang van ziekenhuis naar thuis is moeilijk.
En nog veel andere problemen!
Het rapport is te vinden op onze website onder: Publicaties, Zorg, Welzijn en Wonen en Mobiliteit. U kunt het ook hier downloaden.

De NPF heeft nu het initiatief genomen om een coalitie te vormen van een aantal organisaties die tezamen deze en andere problemen, die vooral kwetsbare ouderen ondervinden, niet alleen wereldkundig gaan maken maar ook proberen om deze op te (laten) lossen.

Naast patiëntenorganisaties hebben zich als deelnemer daarvoor aangemeld o.a. Actiz (de organisatie van thuiszorg en verpleeghuizen), De Nederlandse vereniging van Ziekenhuizen, De vereniging van verplegenden en het Cultureel  Plan Bureau  maar ook  ouderenorganisaties KBO/PCOB, KNVG, NOOM  en uiteraard ook de NVOG.

Er moet nog veel ontwikkeld worden maar mede i.v.m. de kabinetsformatie is vandaag een 4 punten manifest verzonden naar diverse overheid instanties en de Tweede Kamer. Het Manifest kunt U hier downloaden.

Vorige week konden wij u berichten over onze deelname aan de toekomst en veranderingsagenda “BeterOud”. Op 28 juni zal de samenwerkingsovereenkomst daarvoor worden ondertekend.
Wellicht zit er enige overlappingen in beide activiteiten, maar wij hebben ervoor gekozen om deel te nemen aan beide activiteiten voor de ouderen in Nederland  om daarmee de belangen van de leden van de lidorganisaties te dienen.

Wij houden u op de hoogte!
Deelt u dit ook met uw leden?

Geplaatst in KG, Niet op voorpagina.