Nieuwsbrief 24

 

Nieuwsbrief 24, 2017

Publicatiedatum: vrijdag 9 juni 2017.

NVOG en partners sturen brief aan commissie SZW.

Volgende week vergadert de vaste kamercommissie van SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) over een aantal onderwerpen betreffende pensioenen.  In een gezamenlijke brief van ANBO, KBO-PCOB, KNVG, NVOG en NOOM vragen de pensioenkoepels en de ouderenorganisaties aan de commissieleden om speciale aandacht te schenken aan de agendapunten “Financiële positie pensioenfondsen” en “Generatie-effecten van het verhogen van de rekenrente voor pensioenfondsen”. Zij vragen de politiek genuanceerder kijken naar de rente die de pensioenfondsen moeten hanteren.Â

Aanleiding voor de brief is de wijze waarop staatssecretaris Jetta Klijnsma begin dit jaar een rapport over de rekenrente van het Centraal Planbureau publiceerde. Het CPB bekeek wat een rekenrente van zowel twee als vier procent zou betekenen voor verschillende generaties en concludeerde dat het hanteren van twee procent weinig invloed had. Bij vier procent zouden gepensioneerden er flink op vooruit gaan, maar wel ten koste van jongeren. U leest de brief aan de kamercommisie door hier te klikken.

Beter Oud nader uitgelegd.

U heeft ongetwijfeld wel eens gehoord van Beter Oud; in een van onze vorige nieuwsbrieven hebben wij hier al een keer aandacht aan besteed. Joost Bos, lid van de NVOG/KNVG commissie Zorg, Welzijn, Wonen en Mobiliteit heeft voor u op papier gezet wat Beter Oud precies inhoudt, welke rol NVOG en KNVG hierin spelen en wat de leden van de lidorganisaties eraan hebben. U kunt het artikel over Beter Oud hier lezen.

Nederland op weg naar één geldautomatenpark.

Onder de hierboven vermelde kop lanceerde het MOB (Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer) eerder deze week een persbericht naar aanleiding van de op 31 mei gehouden MOB-vergadering. Het MOB richt zich op de bevordering van de veiligheid, betrouwbaarheid, toegankelijkheid en efficiëntie van het Nederlandse betalingsverkeer. Het MOB is breed samengesteld uit partijen die aanbieders en gebruikers van het betalingsverkeer vertegenwoordigen en staat onder voorzitterschap van DNB. U leest het persbericht van het MOB hier.

Wat is Preventieve zorg?

Preventieve Ouderenzorg is een begrip dat de laatste tijd regelmatig in de belangstelling staat en waarover veel wordt geschreven. Maar wat houdt preventieve ouderenzorg eigenlijk in? Dat legt Leo Kool, vice voorzitter van de NVOG/KNVG commissie Zorg, Welzijn, Wonen en Mobiliteit uit in een artikel waarin onder meer 10 punten staan vermeld waaraan goede preventieve ouderenzorg moet voldoen.

Opmerkingen en suggesties over dit onderwerp kunt u mailen aan een in het artikel genoemd e-mailadres. U leest het artikel hier.

“Mantelzorgboete” definitief van de baan.

Begin deze maand mochten we vernemen dat de AOW kostendelersnorm, ook wel mantelzorgboete genoemd, niet wordt doorgevoerd. Dat is goed om te horen maar voor ouderen met een onvolledige AOW en aanvulling vanuit de bijstand, geldt dit afstel vooralsnog niet.

Dat schrijft Maarten Maas, voorzitter van de NVOG commissie Koopkracht, Inkomen en AOW in zijn bericht.

Geplaatst in KG, Niet op voorpagina.