Nieuwsbrief 23

Nieuwsbrief 23, 2017

Publicatiedatum: vrijdag 19 mei 2017.

De problematiek van de zorgpremie.

In ”EenVandaag” kwam onlangs de premieproblematiek voor de zorgverzekering aan de orde.

Zoals eerder is gepubliceerd in dit magazine, verwacht ik een behoorlijke stijging van zowel de nominale premie als de inkomensafhankelijke premie in 2018 (die gepensioneerden zelf moeten betalen!). Dit als gevolg van stijging van de kosten in de zorg en het niet meer beschikbaar zijn van reserves bij de zorgverzekeraars om de premie te drukken.

In deze grafiek is het premieverloop in de afgelopen jaren te zien en een voorspelling, gemaakt en gepubliceerd door EenVandaag. Daaruit blijkt ook dat de nominale premie in de afgelopen 6 jaar nogal stabiel is gebleven. De verwachting van de premieverhogingen in de komende jaren die door EenVandaag wordt gewekt, onderschrijf ik.

Uiteraard is de premiehoogte ook afhankelijk van wat de besluitvorming is over het niveau van het eigen risico in de komende jaren. Er zijn politieke partijen die voor verlaging pleiten maar onlangs lazen wij in een notitie van ambtenaren van VWS dat zij pleiten voor een verhoging. Politiek gezien is het belangrijk dat het eigen risico hoog is, want dat bedrag (op dit moment bijna € 5 miljard per jaar!) valt buiten de uitgaven van de overheid, hetgeen van invloed is op de 3% norm voor de stijging van de overheidsuitgaven.

Zoals bekend hebben de ouderen en gepensioneerden-organisaties bij de politieke partijen gepleit voor een volledige herziening van het systeem van het eigen risico door eigen betalingen die afhankelijk zijn van de zorgkosten en gemaximeerd  op een percentage van het inkomen.

Het is afwachten wat het gaat worden. Daar een nieuw kabinet wel enige tijd op zich zal laten wachten, denk ik dat voor 2018 geen wijzigingen in het eigen risico te verwachten zijn.
Wij wachten met spanning af!

Joop Blom

Elfentroost, rouwverwerking in elf woorden.

NVOG ontving onlangs een recensie-exemplaar van de dichtbundel “Elfentroost”, geschreven door mevrouw Nellie Rottier. In dit boekje vertelt de schrijfster hoe zij bij haar rouwverwerking troost vond in het maken van elfjes. Elfjes zijn kort gedichtjes met een vaste opbouw van elf woorden met een groot verhaal.

U lees hier uitgebreidere informatie over dit waardevolle boekje voor iedereen die met rouw te maken heeft. Door op het logo naast het artikel te klikken, komt u op de Elixer website.

Wachtlijsten worden NZa te gortig.

Patiënten en cliënten worden te vaak van het kastje naar de muur gestuurd. Mede hierdoor worden de wachtlijsten in de zorg langer. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaat nu ingrijpen. “Hoewel de stijging van wachttijden niet in alle sectoren even hoog is, is er alle reden tot actie”, schrijft de zorgwaakhond.

Dit is te lezen in een artikel van SKIPR, een crossmediaal communicatieplatform voor beslissers in de zorg. U kunt het complete artikel over de wachtlijsten hier lezen.

Wegens vakantie van de redactie zal de komende twee weken geen nieuwsbrief worden samengesteld. De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 9 juni a.s.

Geplaatst in KG, Niet op voorpagina.