Nieuwsbrief 22

Nieuwsbrief 22, 2017

Publicatiedatum: vrijdag 12 mei 2017.

Koepelvoorzitters pleiten voor subtiele invoering nieuw pensioenstelsel.

Het is niet verstandig plannen voor een nieuw pensioensysteem vergezeld te laten gaan met uitzicht op een lager pensioen. Het vertrouwen in de pensioenen is al op een laag niveau. Het is logischer plannen voor een nieuw pensioenstelsel te introduceren met enkele concrete voordelen. Dat schrijven de voorzitters van de twee koepels van gepensioneerden in ons land Jaap van der Spek, NVOG (foto) en Joep Schouten, KNVG vandaag in een artikel in het dagblad Trouw.

U kunt het artikel in Trouw hier lezen alsmede het relevante persbericht dat vandaag is verschenen.

Federatieraad van FASv geïnstalleerd.

Op 12 mei 2016  besloten afgevaardigden van zelfstandige senioren-verenigingen een federatie van seniorenverenigingen voor te bereiden. Op 1 september 2016 werden de statuten gepasseerd en vandaag (vrijdag 12 mei 2017) is de federatieraad  geïnstalleerd.

Het bondgenootschap draagt de naam Federatie van Algemene Seniorenverenigingen, is lid van NVOG en is één van de zgn. platforms dat deelneemt aan het bestuurlijk overleg binnen onze vereniging.

Er zijn reeds 73 verenigingen tot de federatie toegetreden. Het betreft zelfstandige verenigingen, die plaatselijk doen wat kan en gezamenlijk wat wenselijk is. Dit als reactie op de strak landelijk aangestuurde ouderenbonden. Naar aanleiding van de installatie van de federatieraad heeft FASv vandaag een persbericht uitgebracht, hetwelk u hier kunt lezen.

Oplossing voor mensen met klein pensioen.

In plaats van mensen te verplichten om tussentijds kleine pensioenbedragen op te nemen, gaan pensioenfondsen en verzekeraars deze kleine pensioenen samenvoegen. Door deze te bundelen, krijgen die kleine pensioenen een echte pensioenbestemming. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Lees meer….

Bron: Rijksoverheid

Nieuwsbrief Pensioenen DNB.

De Nieuwsbrief Pensioenen van De Nederlandsche Bank van de maand mei is uitgekomen. U kunt de nieuwsbrief hier lezen.

Herinnering aan de Algemene Vergadering NVOG.

Woensdag 24 mei a.s. houdt NVOG voor haar leden (de aangesloten lid-verenigingen) de 66e Algemene Vergadering in het kerkcentrum Open Hof te Maarssen. De uitnodiging en de vergaderstukken zijn 25 april per e-mail aan de aangesloten verenigingen gestuurd.

Wanneer uw vereniging zich nog niet heeft opgegeven voor het bijwonen van deze vergadering, dan kan dat nog tot woensdag 17 mei a.s. Hiervoor kan men een e-mail aan nvog@gepensioneerden.nl (Belinda Koops) sturen en u krijgt de uitnodiging, de agenda en de overige stukken per mail toegestuurd.

Geplaatst in KG, Niet op voorpagina.