Nieuwsbrief 21

Nieuwsbrief 21, 2017

Publicatiedatum: vrijdag 5 mei 2017.

Valpreventie voor ouderen.

NVOG is samen met KNVG betrokken bij Beter Oud. Wij hebben als organisaties het onderwerp preventie, in brede zin, binnen Beter Oud op de agenda gezet. Daarover op een later moment meer. In deze nieuwsbrief aandacht voor valpreventie voor ouderen (65 jaar en ouder).

Dat het nut heeft om iets over het onderwerp valpreventie te schrijven, bewijzen de cijfers (bron: Letsel Informatie Systeem 2015): in 2015 zijn maar liefst 97.500 ouderen na een val in of rondom het huis bij de Spoedeisende Hulp terechtgekomen. Zo’n 38.000 van hen zijn vervolgens voor kortere of langere tijd in het ziekenhuis opgenomen. Letsel aan heup en bovenbeen kwam het meeste voor. Hersenletsel is helaas ook een veel voorkomend gevolg. Een val heeft vaak grote fysieke en mentale gevolgen. De mobiliteit komt in het gedrang en daardoor ook de zelfstandigheid van iemand.

U bent (of voelt zich) niet oud, u valt niet                                                                                         Lees je de cijfers, ook in de wetenschap dat er als gevolg van een val zo’n 2000 ouderen per jaar overlijden, dan moet je toch wel overtuigd zijn van het nut van valpreventie. Dat valt toch tegen. Het merendeel van de ouderen, ook van u dus, denkt dat het voor de buurvrouw goed is om iets aan valpreventie te doen, maar ziet dat voor zichzelf niet zitten: “och, zo oud ben ik toch nog niet”. Het past niet bij de levensstijl. Adviezen kunnen als betuttelend worden ervaren. Toch doen wij een poging u iets over de oorzaken van vallen en de mogelijkheden om dat vallen te voorkomen te vertellen.

 

De oorzaken van het vallen
Er zijn tientallen verschillende oorzaken. Een combinatie van oorzaken komt ook veel voor.
Bij het ouder worden neemt de spiermassa af, worden de gewrichten stijver en vermindert het reactievermogen. Medicatiegebruik kan ook een reden zijn, vooral de invloed van slaapmiddelen, kalmeringsmiddelen en antidepressiva kan groot zijn. Trager reageren, maar ook het duizelig worden en daardoor het evenwicht verliezen. Hele gewone dingen spelen ook een rol: even niet opletten, een verschuivend matje, ongelijkheid op het trottoir of verminderd gezichtsvermogen bijvoorbeeld. Een belangrijke factor is ook, of iemand goed in staat is zijn evenwicht ( de balans) te bewaren. Genoeg over de oorzaken.

Wat kunt u doen om vallen te voorkomen?
Het volgens veel deskundigen allerbelangrijkste: Veel bewegen en daardoor zorgen dat je conditie, kracht en balans op peil blijven. Ook in de situatie dat bewegen lastig is, is het verstandig om te zoeken naar mogelijkheden om zoveel mogelijk in beweging te blijven. Dat hoeft u niet alleen te doen. Er is een breed scala aan beweegcursussen, bijvoorbeeld In Balans en valpreventietrainingen. Ook in uw woonomgeving.
Zorgverzekeraars vergoeden vaak vanuit de aanvullende verzekering een bepaald bedrag voor deelname aan dergelijke preventiecursussen. Samen met andere partijen ontplooien zorgverzekeraars ook activiteiten om bij te dragen aan het verlagen van het valrisico. Het project TOM (Thuis Onbezorgd Mobiel) is daar een voorbeeld van. Voor meer informatie www.projecttom.nl .

Er is meer dan bewegen. Gebruikt u medicijnen? Bespreek het medicijngebruik en de risico’s op vallen regelmatig met uw huisarts. De invloed van gezond en vitaminerijk, vooral vitamine D, eten is een niet te onderschatten factor
Check in en rondom uw huis eens welke “obstakels” er zoal op uw weg kunnen komen. Een mooi hulpmiddel hierbij is de door Veiligheid.nl uitgebrachte brochure “Zorg dat u thuis niet valt”. Een brochure met veel tips om vallen te voorkomen. Wij hebben de brochure voor u op de site van NVOG gezet (naar beneden scrollen – ZWWW – Brochure valpreventie). U kunt de brochure ook hier downloaden Haal er uit wat in uw situatie van toepassing is. Dé oudere bestaat immers niet!

Jan Pouw,
Secretaris commissie Zorg, Welzijn en Wonen, NVOG

Ouderenorganisaties sturen brief aan kabinetsinformateur inzake kostendelersnorm

In een brief, ondertekend door ANBO, KBO-PCOB, KNVG, NOOM en NVOG, houden de gezamenlijke ouderenorganisaties een pleidooi voor de afschaffing van de invoering van de kostendelersnorm in de AOW en in het verlengde hiervan tevens de kostendelersnorm af te schaffen voor de AOW-gerechtigden die reeds hiermee worden geconfronteerd, te weten de AIO-ers.

De invoering van de kostendelersnorm is door het zittende kabinet uitgesteld tot 2019. In de brief vragen den ouderenorganisaties mw. Schippers dringend in overweging te nemen om bij de beslissing over de afschaffing van de kostendelersnorm in de AOW ook de kostendelersnorm in de AIO te betrekken. Het gaat in beide gevallen immers om AOW-gerechtigde ouderen.

Ook het IOT (Stichting Inspraakorgaan Turken) en het SMN (Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders) hebben de brief ondertekend. U kunt de brief aan de informateur hier lezen. Aan de fractievoorzitters die bij de kabinetsformatie zijn betrokken, is deze brief per mail gestuurd.

De Participatiewet.

Per 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk gemaakt voor o.a. de Participatie wet.

De bedoeling van deze wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, te laten deelnemen in de maatschappij. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid voor mensen met arbeidsvermogen die ondersteuning nodig hebben en de wet geeft de gemeente een aantal middelen om te zorgen dat mensen met een arbeidsbeperking een werkplak kunnen vinden. Bv. door loonkostensubsidie, beschut werk, kosten vervoer.

De gemeente moet er ook voor zorgen dat er extra banen voor hen worden gerealiseerd en moet op basis van maatwerk beslissen wie voor welke vorm van ondersteuning in aanmerking komt! Veel gemeenten zijn echter nog onvoldoende in staat om deze wet goed uit te voeren.

Geplaatst in KG, Niet op voorpagina.