NVOG

We hebben in onze statuten opgenomen dat we lid zijn van de Nederlandse Vereniging van Organisatie van Gepensioneerden.

Bij het kopje NVOG kunt U de te volgen koers voor 2017 van de NVOG lezen.

Geplaatst in Standaard.