Nieuwsbrief 36

 

Nieuwsbrief 36, 2017.

Publicatiedatum: vrijdag 8 september 2017.

Kosten van de zorg, premie en eigen risico in de zorg.

Deze week staan de kranten hier vol van.
NVOG heeft de politiek al eerder laten weten dat wij tegen verhoging van het eigen risico zijn maar voor een inkomens-afhankelijk eigen risico. Natuurlijk kan een demissionair kabinet niet komen met vernieuwingen, dat zal het nieuwe kabinet moeten doen. Wij hebben besloten pas te reageren als de begroting is gepubliceerd en uiteraard als het nieuwe kabinet haar plannen publiceert.

De mogelijke stijging van de premier houdt uiteraard verband met de kosten van de zorg. De stijging van de kosten van de zorg voor een belangrijk deel (naast de betere technische mogelijkheden en de vergrijzing van Nederland) ook te wijten aan het gebrek van de zorgsector om de organisatie van de curatieve zorg in ziekenhuizen te vernieuwen, o.a. van kwaalgericht naar mensgericht.Â

Dat kan de kosten van de zorg aanmerkelijk verlagen. Daarvoor zijn in 2015 al plannen op tafel gelegd, waaraan ook NVOG heeft meegewerkt. Onlangs publiceerde het onderzoeksbureau IG Healthcare daar nog eens een rapport over, waaruit blijkt dat het de zorg ontbreekt aan een duidelijke visie op een efficiënte inrichting van de zorg.

Wij zijn benieuwd wat het nieuwe kabinet daaraan gaat doen en zullen dat nauwgezet volgen. U hoort van ons.

Nieuwsbrief AVI.

De nieuwsbrief september van AVI (Aadacht voor Iedereen) is weer uit. U kunt de nieuwsbrief hier lezen.

Nieuwsbrief DNB.

En De Nederlandsche Bank publiceerde vandaag haar nieuwsbrief Pensioenen, die u desgewenst hier kunt lezen.

Geplaatst in KG, Niet op voorpagina.