Nieuwsbrief 55

Nieuwsbrief 55, 2017.

Publicatiedatum: vrijdag 22 december 2017.

Dit is de laatste nieuwsbrief van dit jaar. De volgende NVOG nieuwsbrief verschijnt vrijdag 12 januari 2018.

Nogmaals Pact voor de ouderenzorg.

Zoals de voorzitter van de commissie Zorg, Welzijn, Wonen en Mobiliteit de heer Joop Blom in de nieuwsbrief van vorige week al meldde, stuurde minister Hugo de Jonge van VWS onlangs een uitvoerige brief van 8 kantjes aan de voorzitter van de Tweede Kamer betreffende het Pact voor de ouderenzorg. NVOG en KNVG hebben middels een brief de minister laten weten hieraan graag mee te doen.

Voor wie alles eens rustig wil nalezen, staan hieronder de volgende links:

Brief van min. De Jonge aan de Tweede Kamer

Brief van KNVG/NVOG aan min. de Jonge

NVOG en Europa.

AGE Platform Europe is een Europees netwerk van non-profit organisaties van en voor mensen van 50 jaar en ouder, dat tot doel heeft de belangen van de 190 miljoen 50+ burgers in de Europese Unie te bevorderen en om het bewustzijn te verhogen over de kwesties die voor hen van bijzonder belang zijn NVOG wordt in dit overlegorgaan vertegenwoordigd door mevrouw Regine Matthijsen.

Het platform heeft recentelijk het handboek “Older persons’ Self-Advocacy Handbook” gepresenteerd. In dit handboek zijn alle in de afgelopen maanden door de AGE Taskforce behandelde punten, handelingen en rechten uitgewerkt.

Het is bemoedigend te zien dat ook de EU Commissie dit handboek zeer apprecieert. Het zal tevens de basis zijn voor de voorbereidingen van AGE Taskforce voor de EU Parlementsverkiezingen begin 2019.

U kunt het handboek hier inzien. Meer artikelen over NVOG en Europa leest in in onze nieuwsbrief 42 en nieuwsbrief 17.

Verzet tegen PIN-only beleid gemeenten.

Het MOB (Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer) heeft regelmatig aandacht geschonken aan het PIN Only beleid van gemeenten. In de laatste vergadering is besloten dat het MOB aan de VNG en het IPO (Interprovinciaal overleg) per brief laten weten dat het niet meer accepteren van contant geld  onacceptabel is. De brieven aan beide instanties zijn deze week verzonden.

Tevens was besloten dat onze vertegenwoordiger in het MOB, de heer Cees van Tiggelen, een interview zou geven aan het blad Binnenlands Bestuur, dat veel gelezen wordt door burgemeesters, wethouders, raadsleden en beleids ambtenaren. Het artikel kunt u hier lezen.

Op de website van Binnenlands Bestuur staat een (ruime) samenvatting van het artikel/interview. Daarin wordt ook de betrokkenheid van onze vereniging bij het MOB vermeld.

SER themabrief.

De SER publiceerde deze week weer haar Themabrief Pensioenen en AOW. U kunt de webversie van de themabrief hier lezen.

Geplaatst in KG, Niet op voorpagina.