Nieuwsbrief 4

LO Nieuwsbrief 4, 2017.

Publicatiedatum: vrijdag 29 december 2017.

De opvatting van NVOG inzake referendum-aanvraag “Wet Hillen”.

De partij 50PLUS vraagt organisaties van ouderen om de aanvraag voor een raadgevend referendum te ondersteunen om de in de Tweede en Eerste Kamer aangenomen wet om de zogenoemde Hillenwet te herroepen. Het gaat om weer het huurwaarde forfait in te voeren voor mensen die hun huis hebben afbetaald. De ouderenorganisaties waren en zijn tegen deze herroeping. Met andere organisaties zullen wij als NVOG de aanvraag voor een referendum niet ondersteunen.

Ons standpunt in deze aangelegenheid is het volgende: NVOG komt op voor de belangen van de gepensioneerden. Het zijn meestal de gepensioneerden, die financieel baat hebben bij het in stand houden van de wet Hillen. Het afschaffen van de wet Hillen is een zoveelste aanval op de koopkracht van de in dit opzicht toch al zo geplaagde gepensioneerden.

Vanuit die gedachte zou het gepast zijn om dit initiatief te steunen maar NVOG doet dat niet vanwege de volgende redenen: Het is niet gebruikelijk om een actie van een politieke partij (welke dan ook) te steunen, omdat we als belangenbehartiger onafhankelijk willen zijn en blijven. In de tweede plaats zal in onze achterban heel verschillend worden gedacht over het instrument binnen ons parlementaire politiek maatschappelijk bestel. Als derde motief speelt, dat de regering het wetsvoorstel heeft ingediend om het referendum af te schaffen en al heeft aangekondigd om uitslagen van eventuele tussentijdse referenda niet te zullen overnemen als “niet passend op het moment dat het wetsvoorstel tot afschaffing” aan de orde is.

Vanzelfsprekend staat het een ieder persoonlijk vrij om de aanvraag voor een raadgevend referendum te ondersteunen. Ieder voor zich kan overwegen of hij of zij het van belang vindt druk op de politiek te zetten via het middel referendum door een handtekening te plaatsen.

Natuurlijk zal NVOG met de andere ouderenorganisaties bekijken welke andere middelen we wél kunnen en willen gebruiken om aan te geven dat ook deze regering kennelijk de ouderen niet financieel gunstig gezind is, waarvan de herroeping van de Hillenwet een voorbeeld is.

Geplaatst in KG, Niet op voorpagina.