Nieuwsbrief 1 2018

Nieuwsbrief 1, 2018

Publicatiedatum: vrijdag 12 januari 2018.

De NVOG nieuwsbrief.

Met enige regelmaat krijgen wij van geabonneerden op de digitale NVOG nieuwsbrief de melding “ik heb al enkele weken geen nieuwsbrief meer ontvangen” terwijl men zich niet heeft uitgeschreven voor de nieuwsbrief. Deze “klacht” komt vrijwel altijd van een e-mailadres van de secretaris of een andere contactpersoon van een aangesloten vereniging. Waarom dit gebeurt en hoe dit kan worden voorkomen wordt hieronder uitgelegd.

Eenvoudig gesteld kunnen de abonnees op de nieuwsbrief worden ingedeeld in twee “groepen”. De eerste groep (1) bestaat uit personen die op hun privé e-mailadres de NVOG nieuwsbrief rechtstreeks vanuit de verzendlijst op nvog@gepensioneerden.nl krijgen toegestuurd. De andere groep (2) krijgt de digitale nieuwsbrief via hun vereniging (meestal het secretariaat) of via een kennis doorgestuurd.

Wanneer nu een lezer van de nieuwsbrief in groep 2 zich via de link “afmelden” (helemaal onderaan de nieuwsbrief) uitschrijft, ontvangt niet alleen hij/zij geen nieuwsbrief meer, maar krijgt degene die de nieuwsbrief heeft doorgestuurd geen nieuwsbrief meer en ook alle adressen aan wie die vereniging de nieuwsbrief heeft doorgestuurd niet meer! Het is daarom erg belangrijk om na te gaan van wie u de nieuwsbrief ontvangt, mocht u zich willen afmelden.

Wij adviseren u nadrukkelijk zich af te melden bij degene van wie u de nieuwsbrief ontvangt en niet via de link onderaan de nieuwsbrief. Hiermee voorkomt u dat veel lezers een aantal weken geen nieuwsbrief ontvangen en het bespaart het verenigingsbureau een heleboel zoekwerk en administratieve rompslomp. Voor digitale nieuwsbrieven bestaat overigens de wettelijke verplichting om een afmeldlink te plaatsen, wij kunnen die dus niet verwijderen.

Zorg-onderwerpen.

Pact voor Ouderenzorg.
Voor de kerstdagen hebben wij u in de nieuwsbrief geïnformeerd over de ideeën van minister Hugo de Jonge van VWS over de toekomst van de ouderenzorg. Zijn brief aan de Tweede Kamer en onze adhesiebrief aan de minister hebben wij u ter beschikking gesteld.
Wij kunnen u meedelen dat op woensdag 17 januari al de start bijeenkomst voor het “Pact voor Ouderenzorg” plaatsvindt. Ook de NVOG en KNVG zijn hierbij uitgenodigd.
Wij houden u van de voortgang op de hoogte.

Overstapperiode voor de zorgverzekering is voorbij.
Wij vernamen dat minder verzekerden dan in vorige jaren gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om van zorgverzekeraar te wisselen, maar toch nog 6% van de volwassen bevolking. Het is ieder jaar een hectische tijd waarin veel geld wordt ingezet door zorgverzekeraars om verzekerden te bewegen naar hun over te stappen, terwijl de voorwaarden voor de basisverzekering bij alle zorgverzekeraars nagenoeg gelijk zijn, alleen de premie kan iets verschillen. Dat is een “verworvenheid” in de door de overheid gewenste “marktwerking” in de zorg. Wij zijn dan ook voorstander van het al naar buiten gebrachte idee om vanwege diverse redenen deze overstapmogelijkheid te beperken tot eenmaal per drie jaar! Wij wachten af of de minister deze kostenbeperkende en ook door de zorgverzekeraars gewenste mogelijkheid inderdaad gaat doorzetten.

Niet gecontracteerde zorg.
In de wetgeving is opgenomen dat zorgverzekeraars verplicht zijn om, als een verzekerde zorg afneemt van een door de zorgverzekeraars niet gecontracteerde zorgverlener, 75% van deze kosten te vergoeden. Het moet dan wel zorg zijn die onder de basisverzekering valt. Zij kunnen een bewijs daarvoor vragen aan de verzekerde. Zorg die wordt verleend door huisartsen en ziekenhuizen valt nagenoeg altijd onder de zorgverzekering.  De mogelijkheid  om ook zorg af te nemen van een niet- gecontracteerde zorgverlener is in de wet geregeld in het kader van de vrije artsenkeuze. In de Tweede Kamer is 3 jaar geleden hierover weer een discussie geweest omdat de zorgverzekeraars dit wilden schrappen. Door deze regeling ontstaat er een zgn. “open end”” financiering, waardoor de zorgverzekeraars onvoldoende zicht hebben op de kosten die zij moeten betalen. Deze door VWS voorgestelde wetswijziging is onder druk van de zorgsector, maar ook het publiek niet doorgegaan.

Niet gecontracteerde zorg kan bijvoorbeeld zorg zijn door een niet gecontracteerde wijkverpleegster of bv. zwemmen met dolfijnen of klankschaaltherapie. Maar onlangs werden wij ook geconfronteerd met een KNO-artsencollectief dat buiten het ziekenhuis een particuliere praktijk was begonnen (en adressen kreeg van patiënten vanuit het ziekenhuis!). Na behandeling stuurde men een rekening naar de patiënt met de volgende opmerking: “U kunt deze nota indienen bij uw zorgverzekeraar en het vergoedingen overzicht naar ons toesturen. Het door de zorgverzekeraar uitgekeerd bedrag en het eventueel verrekende eigen risico dient u aan ons te voldoen. Een eventueel restbedrag komt te vervallen”,

Zij rekenden dan op tenminste 75% vergoeding, maar wellicht het gehele bedrag. De rekening voor de behandeling bleek wel hoger dan de voorschriften van de NZA, maar daar vielen zij niet onder!
Er zijn ook zorgverzekeraars die de 75% direct aan de niet gecontracteerd zorgverlener voldoen, maar men heeft besloten dat dit vanaf 1-1-2018 niet meer te doen; de verzekerde dient eerst de nota zelf te betalen en daarna zal de 75% aan de verzekerde na controle van rechtmatigheid worden overgemaakt  De vereniging van niet gecontracteerde zorgaanbieders heeft hierover een kort geding aangespannen.

Wij adviseren u om als u naar een zorgaanbieder buiten het ziekenhuis wordt verwezen of dat u dat zelfstandig beslist te doen, altijd na te gaan of deze zorgaanbieder met uw zorgverzekeraar een contract heeft, tenzij u bereid bent 25 % van de rekening in voorkomend geval zelf te betalen!

Depressie.
Het ministerie van volksgezondheid is deze maand een campagne begonnen om depressie bespreekbaar te maken onder het motto: “Hey! Het is oké”. De trekker daarvan is staatsecretaris Blokhuis.

In Nederland hebbend 800.000 mensen te maken met een depressie of psychische aandoening. Risicogroepen zijn vooral jongeren tot 35 jaar, maar ook ouderen hebben hier last van. De overgrote meerderheid vindt het lastig om zelf het gesprek hierover te beginnen. Tegelijkertijd vermijden vrienden en familie het onderwerp vaak omdat zij bang zijn de ander te kwetsen.

Wij zullen deze actie blijven volgen.
Meer informatie kunt u vinden op de website van VWS: www.Heyhelpt.nl

Geplaatst in KG, Niet op voorpagina.