Nieuwsbrief 2

Nieuwsbrief 2, 2018.

Publicatiedatum: vrijdag 19 januari 2018.

Beter Oud.

In Beter Oud (zie ook de website www.beteroud.nl) werken ouderen(organisaties) en professionals samen. Samen met KBO-PCOB vertegenwoordigen NVOG en KNVG het ouderenperspectief binnen het consortium.

De ambitie van Beter Oud de kwaliteit van leven van zelfstandig wonende ouderen te verbeteren. Dat proberen wij te bereiken door samen vernieuwende en inspirerende voorbeelden in kaart te brengen of deze zelf te bedenken. Vervolgens wordt gekeken of het goed werkt en als dat zo is, worden de inzichten verspreid, zodat die voorbeelden ook op andere plekken in het land kunnen worden gebruikt. Beter Oud richt zich daarbij niet op de individuele oudere, maar op de organisaties die zich met die individuele ouderen bezig houden.

NVOG en KNVG maken nu bijna een jaar deel uit van het consortium. Tijd om terug te blikken en, vooral, vooruit te kijken. Wat hebben wij gedaan en wat heeft het ons gebracht? Wij zijn, als vertegenwoordigers van de oudere generatie, aanwezig binnen een consortium dat specifiek is opgericht voor de ouderen. Dat biedt ons de mogelijkheid om onze eigen ideeën in te brengen en mee te denken over onderwerpen/inbreng van andere organisaties. De samenwerking met de andere (professionele) organisaties verloopt prima.

Wij zijn er in geslaagd om het onderwerp Preventie als apart thema daadwerkelijk op de agenda van Beter Oud te krijgen. Daar zijn wij tevreden over. Dat geldt in wat mindere mate voor het onderwerp Wonen voor ouderen. Ons idee voor een innovatiehandboek moet nog worden opgepakt.

Wat gaan wij doen in 2018?

– Wij willen het thema Preventie en dan gericht op de ouderen handen en voeten geven. Dat doen wij samen met onze consortiumpartners. De eerste stap is, mede in overleg met RIVM /GGD, vaststellen welke informatie en welke preventiemaatregelen voor (vertegenwoordigers van) de ouderen van belang zijn. Belangrijk daarbij is dat onze ideeën passen in een integrale visie op preventieve ouderenzorg.
– Ons idee over een innovatiehandboek “Wonen voor ouderen” willen wij samen met consortiumpartner Habion gestalte geven.
– Samen met KBO-PCOB de stem van de ouderen op alle terreinen binnen Beter Oud duidelijk laten horen. Op een positieve manier vanuit onze rol als belangenbehartiger met oog voor de realiteit.

Gedurende het jaar 2018 zullen wij u op de hoogte houden van onze activiteiten binnen Beter Oud.

Joost Bos (KNVG) en Jan Pouw (NVOG)

Oproep aan de lidorganisaties.

In de commissie Zorg&Welzijn&Wonen&Mobiliteit staan regelmatig de onderwerpen Zorgverzekeringswet en zorgverzekeringen op de agenda.

De commissie vindt het belangrijk om over deze onderwerpen af te kunnen stemmen met mensen die bij hun zorgverzekeraar deel uit maken van de verzekerdenraad. Op die manier kunnen wij meningen /standpunten delen c.q. toetsen.

Wellicht zijn er binnen uw organisatie leden die in de verzekerdenraad zitting hebben. U kunt ons helpen die leden “ op te sporen” door dit bericht met uw leden te delen.
Een mailtje naar het secretariaat van NVOG (nvog@gepensioneerden.nl) met de naam en het mailadres van het desbetreffende lid is voldoende. Wij nemen dan contact met hem/haar op.

Deze oproep is ook aan de lidorganisaties gestuurd in een separate nieuwsbrief (LO Nieuwsbrief 1, 2018).

Geplaatst in KG, Niet op voorpagina.