Nieuwsbrief 10

Nieuwsbrief 10, 2018.

Publicatiedatum: vrijdag 9 maart 2018.

Pleidooi voor een ouderenvriendelijke samenleving.

In november 20017 hebben NVOG en KNVG met 23 andere organisaties een oproep gedaan aan de  landelijke en gemeentelijke  overheden om te komen tot een oudervriendelijke samenleving. Wij publiceerden  hierover in onze nieuwsbrief van november 2017

Wij  hadden ons aan deze actie  aangesloten mede omdat dit paste in onze actie van september 2017: Seniorvriendelijk gemeentebeleid.

Het Pleidooi richt zich vooral op ouderen met een kwetsbare gezondheid met een wankel evenwicht tussen “draagkracht” en “draaglast”. Ook  over de wijze  waarop wij kunnen zorgen als maatschappij dat ouderen blijven meetellen

In eerste instantie is deze oproep gezonden naar de landelijke overheid. Het blijkt dat de minister van VWS dit goed heeft gelezen want in het PACT voor de Ouderenzorg  (waarover in deze nieuwsbrief meer nieuws) wordt er diverse malen naar verwezen.
Afgelopen week is de verspreiding van dit Pleidooi uitgebreid naar de lokale politieke partijen in alle gemeenten van Nederland. Dit heeft al geleid tot veel vragen vanuit de gemeenten naar de opstellers!

De deelnemers aan dit Pleidooi werden opgeroepen om hun leden ook  te informeren en te activeren om dit mee te nemen naar  de discussies van lokale politieke partijen die in alle gemeenten plaatsvinden.
Een exemplaar van het “Pleidooi” kunt u hier downloaden en  is te vinden op de website van NVOG.

Pensioenproblematiek.

Steven van Weyenberg (44) is al jaren pensioenwoordvoerder van D66 in deTweede Kamer. Hij is voorstander van een verbeterd pensioenstelsel, naar zijn zeggen, voor jong en oud. Sinds de laatste Kamerverkiezingen heeft hij in Martin van Rooijen (75) van 50Plus een nieuwe en geduchte tegenspeler gekregen. Van Rooijen weet veel van pensioenen en is vanwege een vroeger kamerlidmaat-schap (hij was ook staatssecretaris) ook goed thuis in ‘Den Haag’.

Het zgn. dubbelinterview wat NVOG voorzitter Jaap van der Spek met beide bewindslieden hield, is een interessant verhaal geworden waarbij de tegenstellingen tussen beide politieke partijen duidelijk uit de verf komen. Maar waarbij ook de ingewikkelde problematiek rond ons huidige pensioenstelselen de eventuele vernieuwing daarvan op een heldere manier over het voetlicht wordt gebracht.

U kunt het artikel, dat eerder verscheen in het tijdschrift Ons Pensioen van de BPP en in het magazine Pensioenbelangen van de NBP hier lezen.

PACT voor de ouderenzorg.

Op 8 maart is door 41 organisaties en minister Hugo de Jonge van VWS (foto) het PACT voor de ouderenzorg ondertekend. Naast alle ouderen- en gepensioneerden organisaties ondertekenden o.a. Zorgverzekeraars Nederland, de landelijke huisartsenvereniging, CNV, VNO/NCW, MKB Nederland, de branchevereniging van thuiszorgorganisaties, Patiënten Federatie Nederland maar ook bedrijven als KPN en Albert Heijn en vele organisaties in zorg en wonen dit Pact.

Regelmatig informeren wij over acties en andere activiteiten die NVOG en KNVG tezamen met andere organisaties opzetten om de zorg voor ouderen te verbeteren. Met deze grote, door minister de Jonge persoonlijke getrokken actie, worden zowel de ouderenorganisaties als de uitvoerders van zorg als het bedrijfsleven bij elkaar gebracht om binnen 3 jaar iets zeer positiefs te bereiken voor alle ouderen in Nederland.

De minister zei in zijn inleiding dat dit PACT nodig is omdat de samenleving er anders uit gaat zien door de groei van het aantal ouderen ten opzichte van het aantal jongeren en het feit dat de ouderen steeds ouder worden. Op dit moment werken al 1 op de 7 werknemers in Nederland in de zorg en als wij niets doen zijn dat er in 2040 1 op de 4! Dat kan niet en daarom zullen wij de samenleving moeten veranderen.Door het ondertekenen van dit PACT zeggen de ondertekenaars: Minister je kunt op ons rekenen de komende jaren om de ouderen zorg beter te organiseren en de bevolking duidelijk te maken dat er veranderingen nodig zijn.

Er zijn drie grote deelgebieden die met het PACT moeten worden aangepakt:
1. Eenzaamheid signaleren en doorbreken.
2. Zorgen dat mensen met goede zorg en ondersteuning langer thuis kunnen wonen.
3. De Kwaliteit van de verpleeghuizen verbeteren.

De komende maanden wordt in diverse groepen gewerkt aan voorstellen. NVOG en KNVG doen daar volop aan mee. Het is de bedoeling dat binnen 3 maanden een volledig plan wordt klaargestoomd dat dan aan de Tweede Kamer kan worden aangeboden. De uitvoering zal worden begeleid door een zgn. focusgroep van ouderen  die de vinger aan de pols moet houden. Wij houden u op de hoogte.

Hier kunt u de tekst van het PACT  downloaden, maar u kunt het ook vinden op de website van NVOG. Lees het eens door!

Wanneeer u hier klikt kunt u de foto bekijken met de logo’s en handtekeningen van alle deelnemers (tot op heden) aan het PACT voor de ouderenzorg.

Geplaatst in KG, Niet op voorpagina.