Nieuwsbrief 8

Nieuwsbrief 8, 2018.

Publicatiedatum: vrijdag 2 maart 2018.

AOW en AOW-leeftijd.

Bijna een jaar geleden (op 20 april 2017) heeft NVOG samen met KNVG, ANBO, KBO-PCOB en NOOM een brief gestuurd aan mevr. Schippers, in haar rol als kabinets-informateur. Daarin werd o.a. gepleit voor een minder snelle verhoging van de AOW-leeftijd. Dat signaal is vooralsnog niet opgepakt door het kabinet Rutte III maar wellicht komt het toch weer op de agenda, in het kader van de brede discussie over de toekomst van ons pensioenstelsel. (zie ook het artikel “De uitgestoken hand van Woter Koolmees uit Het Financieele Dagblad van 27 februari 2018).

Voor de lezers van onze nieuwsbrief heeft de commissie Koopkracht, Inkomen en AOW overzicht gemaakt van de actuele beleidsopvattingen over de AOW van diverse seniorenorganisaties en twee vakcentrales. En daaruit blijkt ook dat een minder snelle verhoging van de AOW-leeftijd speerpunt blijft voor de seniorenorganisaties (en FNV wil zelfs bevriezing).

AOW opvattingen (pdf)

Ouderen en ziekenhuisopname.

Ik las de afgelopen twee weken twee artikelen over ouderen en ziekenhuisopname. ACTIZ heeft een onderzoek laten uitvoeren naar onnodige ziekenhuisopnames van ouderen. Als ouderen in het weekend thuis in problemen komen, is het ziekenhuis de enige plek waar ze naartoe kunnen gaan via de spoedzorg. Het ziekenhuis beslist dan dikwijls tot opname, om na het weekend te bezien wat er aan zorg nodig is. Elk jaar bezoeken 800.000 ouderen de spoedeisende hulp van ziekenhuizen. Daarvan worden er 543.000 opgenomen, terwijl slechts in 40% daarvan medisch specialistische zorg noodzakelijk is. Jaarlijks belanden dus ruim 300.000 ouderen onnodig in een ziekenhuisbed. Kosten € 1,4 miljard!

Door stevig investeren in preventie voor ouderen, extra wijkverpleging, snelle diagnoses en b.v.  halfjaarlijkse check ups voor kwetsbare ouderen, kan veel onnodige kosten in de zorg worden bespaard.  Ook de inrichting van bedden voor een tijdelijk verblijf in dependances van verpleeghuizen zou kunnen helpen om deze kwetsbare ouderen uit het verpleeghuis te houden.

Zo las ik deze week hierover een artikel in SKIPR, het vakblad voor zorg. Om te voorkomen dat 65plussers zonder medisch specialistische noodzaak in het ziekenhuis belanden, heeft zorgverzekeraar DSW met een ziekenhuis en een verpleeg/verblijfhuis afgesproken dat door het ziekenhuis de in aanmerking komende ouderen die zich melden op de spoedeisende hulp niet worden opgenomen maar doorverwezen naar dit verpleeghuis voor een tijdelijke opname. 75% van de ouderen die zich in de laatste 3 maanden hebben gemeld op de spoedeisende hulp, werden doorverwezen naar dit verpleeghuis om even bij te komen. Zo blijven de benodigde ziekenhuisbedden beschikbaar en krijgen patiënten de juiste zorg op een juiste plek. En de oudere gaat weer terug naar het eigen huis als het kan.

Wij hopen dat meer zorgverzekeraars tezamen met de ziekenhuizen en de verpleeghuizen die tijdelijke opnames aanbieden, dit soort afspraken maken. Ook wordt een definitieve opname in een verpleeghuis hiermee uitgesteld (of afgesteld). Dit geeft ruimte voor degenen die een ziekenhuisopname of definitieve verpleeghuisopname nodig hebben en bespaart de samenleving onnodige kosten.

Joop Blom,
Voorzitter ZWWM

Geplaatst in KG, Niet op voorpagina.