Nieuwsbrief 11

Nieuwsbrief 11, 2018.

Publicatiedatum: vrijdag 16 maart 2018.

Actieprogramma ministerie VWS om het personeelstekort in de zorg op te lossen.

In de zorg werken ongeveer 1,2 miljoen mensen. De vraag naar zorg  neemt enorm toe, zowel in de ziekenhuizen, in de zgn.1e lijn zorg (huisartsen, fysiotherapeuten, tandartsen etc.) als in verpleeghuizen en andere zorgcentra. Er dreigt op korte termijn een tekort van 100 tot 125 duizend medewerkers. Nu al lopen wachtlijsten op, mede door een tekort aan deskundig personeel.

Woensdag bracht de regering een actieprogramma naar buiten (68 pagina’s!) hoe men de komende 3 jaar dit tekort wil gaan wegwerken. Via voorlichting wil men bereiken dat meer leerlingen, studenten, zij- instromers en herintreders kiezen voor de zorg. Men wil het image van de zorg daarvoor “opkrikken” en duidelijk maken wat het werk in de zorg inhoudt. Daar is dikwijls veel onduidelijkheid over

Men wil ook het werken in de zorg beter laten aansluiten bij de wensen van de medewerkers en ook op de opleiding die men heeft genoten. Het werk moet leuk blijven en het ziekteverzuim moet worden teruggedrongen. Men moet plezier in het werk krijgen, wat door de grote werkdruk en niet optimale organisaties wel eens wegvalt!

Ook wordt meer gestuurd op arbeidsplannen hiervoor in de regio. In het actieprogramma worden vele voorbeelden genoemd die men als kan gebruiken voor het eigen plan in de regio.
De techniek zal ook een nog grotere rol meten spelen. Vanuit een door de Universiteit van Nijmegen deze maand georganiseerde bijeenkomst: “Techniek voor betere zorg binnen 5 jaar” werd gezegd dat de grote personeelstekorten in de zorg niet alleen opgelost kunnen worden met 120.000 arbeidskrachten, maar dat ook de techniek daarbij betrokken moeten worden. Wij denken dat dit juist is, maar als patiënten zullen wij wel aan technische oplossingen moeten wennen.

De waarheid zal wel in het midden liggen zoals men dat noemt. Eén ding is zeker: er moet wat gebeuren in de organisatie en de personeelsbezetting van de zorg en de wijze van werken in de zorg om de steeds stijgende vraag naar zorg, ook door vergrijzend Nederland, te kunnen opvangen. Als wij de 2 ministers en de staatssecretaris van VWS mogen geloven: zij staan erachter en zullen hun uiterste best doen om het gestelde doel te bereiken, maar hebben wel de medewerking nodig van de gehele zorg uitvoering en de zorgvragers  in Nederland
Wij blijven dit volgen en activeren.
Wilt u dit advies lezen, klik dan hier.

Maak kennis met SeniorWeb!

SeniorWeb is een vereniging die als missie en heeft ‘participatie én zelfontplooiing van alle senioren in de digitale samenleving’. De  kracht zit in inspiratie, educatie en ondersteuning. SeniorWeb is een landelijke vereniging met circa 3.000 vrijwilligers, ruim 425 leslocaties in het hele land en zo’n 150.000 leden (zie ook onze infographic voor meer cijfers: https://www.seniorweb.nl/infographic).

Men werkt samen met partners als Rabobank, de ouderenbonden, Plus Magazine en Max. Maar ook met zorginstellingen, overheden en bibliotheken. Leden van SeniorWeb ontvangen een kwartaalmagazine (Enter), kunnen (online) cursussen volgen, telefonisch, online en computerhulp aan huis krijgen en ontvangen wekelijks een digitale nieuwsbrief met relevante content over (digitale) zaken die betrekking hebben op het dagelijks leven van senioren.

Het is zeer de moeite waard om een kijkje te nemen op de website van SeniorWeb.

NVOG activiteitenoverzicht 2017.

Het chronologisch overzicht van NVOG activiteiten, dat jaarlijks word samengesteld, is weer klaar. U kunt het overzicht van 2017 hier downloaden (pdf) of bekijken op de website. Lid-organisaties kunnen het overzicht aaan hun leden doorsturen, in een nieuwsbulletin verwerken en het op hun website plaatsen.

Geplaatst in KG, Niet op voorpagina.