Nieuwsbrief 19

Nieuwsbrief 19, 2018.

Publicatiedatum: vrijdag 25 mei 2018.

Wijkverpleging.

Toen voor de verbetering van de verpleeghuiszorg een budgetverhoging werd gegeven van € 2 miljard (400 miljoen in 2018, ieder jaar stijgend met 400 miljoen!), hebben wij direct de minister laten weten dat wij dat erg veel vonden en hebben voorgesteld dat een gedeelte van deze verhoging zou worden gebruikt voor verhoging van het budget voor de wijkverpleging.

Dat was politiek echter niet mogelijk. Wij zijn er dan ook verheugd over dat donderdag de minister heeft   aangekondigd dat vanaf 2019 t/m 2022 ieder jaar 110 miljoen euro extra zal worden besteed aan de wijkverpleging (dat loopt via de zorgverzekeraars!). Het is wel een druppel op een gloeiende plaat gezien het beleid dat ouderen lager thuis moeten blijven wonen (en wellicht en wijkverpleegster nodig hebben!). Het zal ook wel verwerkt worden in de te betalen premies.

prof.dr. Andrea Maier

Algemene Vergadering 23 mei 2018.

Op de website van NVOG zijn de powerpointbegeleidingen   opgenomen van de inleidingen van Jos Berkemeijer (pensioenen), Maarten Maas (koopkracht en AOW) en Joop Blom (zorg, welzijn, wonen en mobiliteit) tijdens de Algemene Vergadering bij Achmea in Zeist jongstleden woensdag.

Ook de presentatie van onze gastspreekster, prof. dr. Andrea Maier, verouderingsonderzoeker en hoogleraar Gerontologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en hoogleraar interne geneeskunde en Geriatrie aan de universiteit van Melbourne is daaraan toegevoegd. Deze jonge vrouw heeft grote bekendheid gekregen omdat zij wereldwijd met andere vertegenwoordigers van universiteiten onderzoek doet naar de vraag hoe ouderen zo lang mogelijk zonder al te veel problemen oud kunnen worden, met als bijkomend resultaat dat ouderen ook in grotere getale echt oud kunnen worden.

Een paar belangrijke uitspraken van haar:
*De leeftijdsverwachting stijgt mede door de “reparatie” geneeskunde. Je wordt niet genezen maar delen van je lichaam worden door de geneeskunde steeds beter gerepareerd!
*Kalenderleeftijd en biologische leeftijd kunnen veel van elkaar verschillen, soms 10-tallen jaren
*Je moet je lichaam goed onderhouden.
*75 % van de veroudering komt door leefstijl, 20% door genetica-afkomst!
*Ziekte is schade aan de cellen en moleculen van ons lichaam. Het lichaam heeft veel “oude” cellen die ontstaan door verkeerd onderhoud. Rimpels ontstaan niet door veroudering maar door deze oude cellen, smeerseltjes halen dat niet weg!
*De mens moet beschikken over een sociale omgeving, een goed denkvermogen en een goede genetische afkomst om ouder te worden.                                                                                                 Haar advies luidt: veel bewegen (alle delen van het lichaam) en een goed onderhoud door wel goed, maar niet te veel te eten.

Het was een zeer boeiend verhaal waarbij zij een toonbeeld was van een gezonde vrouw omdat zij zich aan haar eigen adviezen houdt. Google haar naam op internet en men vindt vele geschriften van haar die je kunnen helpen bij het gezond ouder worden!

Klik hier om de presentaties van mevrouw Maier en van de commissievoorzitters te bekijken.

Minder papier, meer zorg.

Vorige maand is op initiatief van de Nederlandse Vereniging van Artsen Automobilisten NVAA een voorstel van diverse beroepsgroepen in de zorg over het schappen van 62 naar hun mening overbodige of onzinnige administratieve vastleggingen naar de ministers van VWS  gezonden.

Deze week hebben de ministers en de staatssecretaris op basis van deze voorstellen een actieplan gepubliceerd om de zorg te ontdoen van deze overbodige bureaucratie! Dat is snel werken, echter de zorgsector moet nu op basis van dit plan er zelf voor gaan zorgen dat dit gebeurt!  Op de website www.ordz.nl zal de voortgang worden bijgehouden.

En nu maar hopen dat dit inderdaad wordt uitgevoerd. Dat zal de zorgverleners meer lucht geven om het personeel niet met administratie, maar met echte zorg te belasten.
Wij wachten in spanning af of dit lukt!

Geplaatst in KG, Niet op voorpagina.