Nieuwsbrief 20

Publicatiedatum: vrijdag 1 juni 2018.

PERSBERICHT.

Aan het eind van deze middag hebben NVOG en KNVG een gezamenlijk persbericht uitgestuurd. De berichtgeving deze week als zou een pensioenakkoord op handen zijn, heeft beide koepels onaangenaam verrast omdat de gepensioneerden bij de besluitvorming van dit “akkoord” niet of nauwelijks zijn betrokken. U leest het persbericht hier.

MOB (Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer).

Twee weken geleden berichtten wij over het overleg in het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) naar aanleiding van de vergadering van 16 mei, waarbij wij een link meestuurden naar het verslag van die vergadering. Als aanvulling hierop ontvingen wij deze week nog een infographic (pdf) over PSD2.

Wanneer u als vereniging of als individu vragen, commentaren of opmerkingen heeft over PSD2, wilt u die dan per e-mail aan ons doorgeven op communicatie2@gepensioneerden.nl? Wij zullen dat vervolgens doorgeven aan de coördinator van de werkgroep voorlichting PSD2.

Veel informatie over het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer vindt u op de website van De Nederlandsche Bank. Klik hiervoor op het MOB-logo op onze website onderaan in de sidebar. Specifieke vragen en antwoorden over PSD2 zijn daar ook te zien of via deze link.

Leefstijlgeneeskunde.

“Leefstijlgeneeskunde, wat is dat?
Regelmatig schrijven wij over preventie of voorzorg. Ook de overheid probeert de Nederlanders te verleiden om meer preventief met hun gezondheid om te gaan (www.allesisgezondheid.nl)

Onlangs heeft het LUMC (Leids Universitair Medisch Centrum) en het onderzoeksinstituut TNO de handen in een geslagen en het Nederlands Instituut voor leefstijlgeneeskunde opgericht. Men wil gaan proberen om de economische en maatschappelijke gevolgen van leefstijl gerelateerde ziekten zoals diabetes in de komende10 jaar te gaan halveren!

Dat wil men bereiken door de mensen de regie over hun eigen gezondheid te laten nemen. Ons systeem van zorg is in wezen nog hetzelfde als in de 19e eeuw: Artsen doen aan ziekenzorg en niet aan gezondheidszorg. Er wordt pas naar de gezondheid van iemand gekeken wanneer diegene met een klacht naar een dokter gaat. Dit is een gevolg van het zorgmodel dat in de negentiende eeuw is ontstaan, toen mensen voornamelijk naar het ziekenhuis gingen vanwege infecties of botbreuken.

Het uitgangspunt voor “leefstijlgeneeskunde” is dat de dokter meer moet loslaten en dat de mensen/patiënten het heft in eigen handen moeten nemen en zijn/haar leefstijl aanpassen ten bate van zijn/haar gezondheid. Hiervoor zijn grote veranderingen nodig niet alleen in de zorg maar ook in het bedrijfsleven, in het landelijke, regionale en lokale beleid voor zorg en gezondheid, maar zeker ook bij de burger zelf. De zorg voor de gezondheid moet verhuizen van de spreekkamer van de arts naar de huiskamer! Gedragsverandering voor het verkrijgen en behouden van een optimale gezondheid zal hiervoor de basis moeten leggen. Ook zal het onderwijs aan zorgverleners, maar ook aan de burgers hierop moeten worden ingespeeld.

Wij hopen dat de oprichting van dit onderzoeksinstituut inderdaad zal leiden tot dit soort veranderingen, zodat de gezondheid van de bevolking verbetert en de vraag naar medische ingrepen vermindert. Dat komt niet alleen de gezondheid van de burgers ten goede, maar ook bevordert dit een verdere beheersing van de kosten van de zorg. In de adviezen in 2015-2016 over de inrichting van de zorg in 2030 aan de regering werd deze ontwikkeling al voorgesteld. Het is positief dat er nu op deze wijze op wordt ingehaakt. Wij nemen aan dat de regering deze ontwikkeling ook zal ondersteunen!

DNB nieuwsbrief pensioenen.

Voor de Nieuwsbrief Pensioenen van De Nederalndsche Bank (DNB) van deze maand klikt u hier (deze keer geen link naar de webversie maar een pdf. document).

Geplaatst in KG, Niet op voorpagina.