Nieuwsbrief 21

Nieuwsbrief 21, 2018

Publicatiedatum: vrijdag 8 juni 2018

Huisvesting voor ouderen nu en in de toekomst.

Zo nu en dan krijgen wij het verzoek om de lezers van de NVOG nieuwsbrief de gelegenheid te geven mee te doen aan een enquête. Die vraag komt vaak van studenten om de uitkomsten van de enquête te verwerken in zijn/haar afstudeerscriptie.

Deze keer kregen wij een verzoek van Tom Hennink die studeert aan de Technische Universiteit van Eindhoven en die momenteel bezig met zijn afstudeerscriptie die gaat over huisvesting van ouderen in de toekomst. Voor dit onderzoek voert hij een enquête uit om meer inzicht te krijgen in de wereld van huisvesting voor ouderen om zo in de toekomst beter aan de woonwensen tegemoet kunnen komen.

Tom vertelde mij dat uw deelname aan het onderzoek erg wordt gewaardeerd en zal bijdragen aan meer inzicht in huisvesting voor ouderen nu en in de toekomst. De enquête duurt ongeveer 10 minuten en iedereen van 55 jaar of ouder kan meedoen. Deelname kan via de volgende link: vragen9.ddss.nl/q/Ouderenhuisvesting

Namens Tom alvast hartelijk dank voor uw medewerking!.

 

Visie op Betalen 2018/2021.

Jongstleden dinsdag publiceerde DNB (De Nederlandsche Bank) een persbericht inzake Visie op betalen 2018/2021. Hoewel de dienstverlening door digitalisering sneller en efficiënter wordt, waarschuwt DNB in haar Visie op betalen 2018-2021 voor de snelheid waarmee betaalmethoden veranderen en het risico dat daardoor ontstaat voor bepaalde groepen consumenten, zoals ouderen en andere kwetsbare groepen.

De ouderenorganisaties wijzen in het (MOB)overleg met De Nederlandsche Bank herhaaldelijk op het gevaar dat kwetsbare gebruikers uitgesloten worden van het betalingsverkeer. Iedereen moet kunnen blijven meedoen in de maatschappij.

Onderaan het persbericht kunt u het document DNB Visie op Betalen (pdf) downloaden.

Eigen bijdrage onder de loep.

Na vele jaren discussie over de verschillen in de eigen bijdrage  tussen de gemeenten in Nederland bij gebruikmaking van zorg via de Wet  Maatschappelijke Ondersteuning, werd in de regeringsverklaring eind vorig jaar voorgesteld om aan deze verschillen een eind te maken .
Ook NVOG heeft  de afgelopen jaren  bij de overheid erop aangedrongen dat er een  uniforme eigen bijdrage  voor de WMO zou moeten komen.

Nu is de ontwerpwet hierover in discussie gebracht. Hierin staat dat de eigen bijdrager vanaf 1-1-2019  € 17,50 per 4 weken gaat bedragen, ongeacht de hoeveelheid zorg die men van de gemeente ontvangt en ongeacht het inkomen of het vermogen.

Een vast tarief van € 17,50 per 4 weken heeft de schoonheid van de eenvoud, zo wordt de administratie veel minder complex. Maar het betekent ook dat er wordt gebroken met het principe  “Eigen bijdragen naar draagkracht”. Deze voorzieningen zijn nu voor iedereen bereikbaar, ook huishoudens die vanwege hun hogere inkomen b.v. huishoudelijke hulp al jarenlang zelf betalen, kunnen hierop aanspraak maken op kosten van de gemeenschap. Dit zal kunnen leiden tot een toename van de vraag naar voorzieningen en dus tot extra kosten voor gemeenten, naast het directe effect van de lagere opbrengst aan eigen bijdragen.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten  is het dan ook niet eens met deze maatregel maar wij denken dat zij dit niet kunnen tegenhouden.

Geplaatst in KG, Niet op voorpagina.