Nieuwsbrief 38

dinsdag 18 september 2018

Persbericht – Troonrede en Miljoenennota

Reactie van KNVG en NVOG op Troonrede en de Miljoenennota

KNVG en NVOG zijn gelukkig met de uitspraak van de regering in de Troonrede dat ook de koopkracht van ouderen omhoog kan. Die koopkracht is de afgelopen vele jaren voor miljoenen ouderen tot 10% en meer gedaald door het niet of niet volledig indexeren of zelfs korten van de aanvullende pensioenen. Dat schrijnt temeer nu de overheid met belastingverlaging pronkt maar tegelijk de lasten voor ouderen voortdurend verhoogde. De voorziene verhoging van de AOW is uiteraard welkom evenals de in het vooruitzicht gestelde vermindering van de inkomstenbelasting maar compenseert de verlagingen niet.

Beide koepels stellen vast dat de  koopkrachtverbetering vooral een sigaar uit eigen doos is nadat eerder verschillende kostenverhogende maatregelen zijn getroffen. Zo werd de BTW verhoging van 19 naar 21 %, een crisismaatregel, nooit teruggedraaid, blijft de oneerlijke forfaitaire vermogensrendementsbelasting gehandhaafd en wordt de Hillen “wet” afgebouwd. Of de nu voor ouderen verwachte koopkrachtverbetering zich inderdaad zal realiseren zal afhangen van de effecten van de verhoging van de lage BTW van 6 naar 9% en die van de hogere zorg- en energielasten voor deze groep.

Het kabinet stelt vast dat het huidige pensioenstelsel de verwachtingen steeds minder waar maakt. Dat is echter voor een groot deel te wijten aan onder meer strengere rekenregels voor de pensioenfondsen, die de politiek de fondsen heeft opgelegd.

KNVG en NVOG zijn tevreden met de uitspraak van het kabinet dat de risicodeling en de collectiviteit in een aangepast pensioenstelsel gehandhaafd moet blijven. Het kabinet geeft aan dat het samen met de sociale partners wil werken aan de aanpassing van het pensioenstelsel.

Het is ronduit teleurstellend dat het kabinet er nog steeds niet aan toe is aan te geven dat met name ook de ouderenorganisaties hierbij betrokken dienen te worden. KNVG-voorzitter Joep Schouten: ‘Het is niet alleen democratisch de vertegenwoordigers van drie miljoen gepensioneerden hierbij te betrekken, het is ook nodig om voldoende draagvlak te krijgen voor een aangepast pensioenstelsel’.

Geplaatst in KG, Niet op voorpagina.