Nieuwsbrief 44

Nieuwsbrief 44

vrijdag 26 oktober 2018

Leefstijlgeneeskunde.

De huidige geneeskunde is vooral gebaseerd op het probleem dat als je fysiek of psychisch iets onder de leden hebt, men dat als “genezers” wil (en kan) herstellen of dragelijker maken. De discussie in Nederland gaat echter steeds meer de kant op dat de geneeskunde zich veel meer moet gaan concentreren op het voorkomen van ziekte! Er kan daarmee een trendbreuk worden gerealiseerd van de steeds grotere vraag naar “geneeskunde” die huisartsen, medisch specialisten en andere zorgverleners moeten beantwoorden naar adviseurs die de mensen leren hoe zij met hun lichaam in de meest brede zin zouden moeten omgaan om “ziekte” te voorkomen.

Het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde heeft hierover onlangs via een manifest een voorstel aangeboden aan de ministers van het ministerie van VWS. Het instituut heeft de ministers er als voorbeeld op gewezen dat alleen de ziekte Diabetes 2 de samenleving € 18 miljard kost (ofwel gemiddeld € 1000 per inwoner), terwijl bekend is dat de ziekte in grote mate vermijdbaar en omkeerbaar is als men tijdig de stijl van leven en voeding aanpast!

Zij verwijten de regering dat hierover in het regeerakkoord bijna niets is opgenomen. Het laatste woord is hierover nog niet gezegd.

Pin-only: contant betalen moet mogelijk blijven.

Bijna twee jaar lang hebben verschillende seniorenorganisaties, waaronder NVOG, ervoor gepleit om inwoners van Nederlandse gemeenten de mogelijkheid te blijven bieden geldtransacties aan de gemeentelijke balie met contant geld uit te voeren. Een aantal gemeenten in Nederland voert sinds enige tijd een zogeheten pin-only beleid, waarbij burgers voor het betalen van hun paspoort, rijbewijs of andere documenten uitsluitend met hun pinpas kunnen betalen.

Deze week kregen wij bericht van de heer Cees van Tiggelen, onze vertegenwoordiger in de Werkgroep Toegankelijkheid en Bereikbaarheid van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer het goede nieuws dat De Nederlandse Bank een brief heeft gestuurd aan de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) waarin wordt gesteld dat het niet aanbieden van de mogelijkheid om cash te betalen volgens het Europees recht niet is toegestaan. Dit zou namelijk (kunnen) leiden tot uitsluiting van bepaalde groepen burgers, bij voorbeeld ouderen die geen pinpas hebben.

De VNG heeft daarop haar leden (de gemeenten) een brief gestuurd waarin wordt gewezen op het te volgen pinbeleid. Het is aan de gemeenten zelf om te bepalen hoe men de mogelijkheid tot contant betalen van hun diensten gaan inrichten. Door op deze link te klikken komt u op de themapagina van de VNG waar uitgebreidere informatie over dit onderwerp staat. Daar kunt u ook de brief downloaden die de VNG aan haar leden heeft gestuurd.

De ziekenhuisfinanciering.

Vorige week publiceerden wij een artikel over de financiering van de ziekenhuizen.

Deze week werden wij verrast door het faillissement van de IJsselmeerziekenhuizen en het Slotervaartziekenhuis. Maar ook een bericht over een stresstest voor ziekenhuizen door het onderzoeksbureau BDO, waaruit zij concluderen dat er in Nederland 14 ziekenhuizen financieel in de gevarenzone verkeren.

In Nederland “kopen” de zorgverzekeraars zorg ”in” voor hun verzekerden bij de zorgverleners zoals de ziekenhuizen. Het kan dus zijn dat voor dezelfde operatie de ene zorgverzekeraar meer betaalt dan de andere, afhankelijk van het “volume“dat ze afnemen!  Dat heet marktwerking! Maar als het ziekenhuis een prijs heeft afgesproken (wat volgens de leiding van deze nu failliet gegaan zijnde ziekenhuizen aan de lage kant lag!), maar het gedachte volume wordt niet gehaald, dan komt men tekort. Dat is het lot van iedere ondernemer: als hij onvoldoende van zijn “waar” verkoopt dan heeft hij een probleem!

Dat is gebeurd bij deze beide ziekenhuizen die nu failliet zijn gegaan. Het aantal opnames etc. bleef achter bij de verwachtingen. Dat kan vele redenen hebben.

De overheid heeft de regie over het leveren van zorg bij de zorgverzekeraars gelegd, de overheid bepaalt in principe alleen maar het maximumbedrag dat aan de zorg mag worden uitgegeven in Nederland.

Uiteraard gaan wij als belangenbehartigers van uw leden na wat de consequenties kunnen zijn voor de ouderen. In Amsterdam zijn nog een aantal ziekenhuizen maar in de IJsselmeerpolders ligt dit moeilijker.

Wordt vervolgd.

Geplaatst in KG, Niet op voorpagina.