Nieuwsbrief 51

Nieuwsbrief 51

vrijdag 7 december 2018

 

Wijkverpleging bant minutenregistratie.

Enige tijd geleden heeft de minister van VWS Hugo de Jonge gezegd dat onnodige administratieve handelingen in de zorg moeten verdwijnen en dat de zorg daarin het initiatief moet nemen. Dat kan tot een enorme lastenverlichting leiden, waardoor er meer “handen aan het bed’ beschikbaar komen. Hij heeft nu zelf een ingrijpend initiatief genomen. De minister heeft afspraken gemaakt met de vereniging van wijkverpleegkundigen, de zorgaanbieders, de zorgverzekeraars accountants en de Nederlandse Zorg Autoriteit om in 2019 af te komen van de minutenregistratie in de wijkverpleging. Er moet door deze organisaties een andere manier komen van registeren van de zorg die is verleend. Deze zgn. 5 minuten registratie leidt tot veel onnodige administratie en zorgt al jaren voor onvrede bij wijkverpleegkundigen.

Minister de Jonge: “In plaats van zorg professionals eindeloos te controleren, moeten wij ze juist vertrouwen geven. En minder tijd die opgaat aan papier, is meer tijd in de zorg”.

En dat is zogezegd een waarheid als een koe!

Volgens de jaarlijkse zorgthermometer van Vertis ontvingen in 2017 550.000 mensen thuis wijkverpleging, vooral ouderen. Dit kostte de samenleving in totaal € 2.850 miljoen, betaald uit de premies zorgverzekering!

 

Verslag MOB-overleg 15 november 2018

In onze nieuwsbrief van vorige week kon u een korte samenvatting zien van de resultaten van het MOB-overleg van 15 november jl. Inmiddels is het definitief verslag van deze vergadering klaar. Dat verslag kunt u hier lezen. Voor het komend jaar is een prioriteiten-nota opgesteld (Prioriteiten MOB) waaraan de overlegpartners in het komend jaar verder gaan werken. Wij hopen dat de inbreng van de gezamenlijke seniorenorganisaties in het overleg even succesvol zal zijn als in het afgelopen jaar!

Lezers die belangstelling hebben voor informatie over (Europese) geldzaken op het gebied van de detailhandel, kunnen via de hieronder vermelde links (pdf) het statement van de ERPB (Euro Retail Payments Board) en de brochure met het ERPB eindrapport van de zogeheten informele werkgroep voor toegankelijkheid bekijken (beide documenten zijn in de Engelse taal).

Statement ERPBBrochure

 

Nationaal Preventieakkoord

Een eerste stap om Nederland gezonder te maken

Recent is na een lange periode van onderhandelen het Nationaal Preventieakkoord gepresenteerd. Een akkoord dat is gericht op iedere Nederlander, jong en oud.

Het Nationaal Preventieakkoord bevat afspraken over de aanpak van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. Het akkoord is ondertekend, soms op deelgebieden, door onder andere maatschappelijke organisaties, patiëntenorganisaties, gemeenten, zorgverzekeraars, sportbonden en bedrijven. In totaal hebben 70 organisaties hun handtekening gezet en hun medewerking toegezegd bij het gezonder maken van de Nederlandse bevolking.

De doelen en maatregelen

  1. Roken:

–          het streven is om het percentage rokers, volwassenen en jongeren, fors terug te dringen. Van zo’n 23% van de volwassenen nu, naar minder dan 20% in 2020 tot minder dan 5% in 2040.

–          Dat gebeurt door de accijns te verhogen, de tabakswaren uit het zicht te leggen en veel plekken waar kinderen komen, rookvrij te maken.

  1. Overgewicht

–          In 2040 zijn er 10% minder volwassenen met overgewicht. Blijft overigens altijd nog zo’n 38% over die wel overgewicht heeft.

–          Te bereiken door veel aandacht te schenken voor bewegen en gezond eten. Ook een verbod op suikerhoudende frisdranken op scholen en een gezond aanbod in bedrijfsrestaurants en bijvoorbeeld ziekenhuizen moet een bijdrage leveren.

  1. Alcohol

–          Nu drinkt zo’n 9% van de volwassenen teveel. Dat moet in 2040 5% of minder zijn.

–          Specifiek voor de 55+ leeftijdscategorie geldt dat er met het stijgen van de leeftijd steeds meer alcohol wordt gedronken. Uit onderzoek van KBO-PCOB blijkt dat 75% van de 55 plussers dagelijks alcohol drinkt en zich vaak niet bewust is van de nadelige gevolgen.

–          Het doel moet onder andere worden bereikt door voorlichtingscampagnes en een rem op het stunten met alcoholprijzen.

Uit de reacties op het Nationaal Preventieakkoord blijkt, dat de ambities torenhoog zijn. Bij sommige ambities worden vraagtekens gezet bij de haalbaarheid. De hoge ambities vragen om “strengere” maatregelen. Van de andere kant is wordt de vraag gesteld hoever de bemoeizucht van de overheid mag gaan.

Het akkoord is een start op weg naar het je meer bewust worden van wat een gezonde leefstijl met je kan doen. Dat kost tijd en gaat in kleine stapjes. Een duwtje in de rug kan geen kwaad en daar hebben wij als NVOG ook een rol bij. Die rol pakken wij in 2019 zeker op.

Infographic Preventieakkoord

 

Geplaatst in KG, Niet op voorpagina.