Nieuwsbrief 52

Nieuwsbrief 52

vrijdag 14 december 2018

 

Nibud rapport over ontwikkeling van de koopkracht in de periode 2010- 2019

In nieuwsbrief 45 hebben wij dit koopkrachtrapport genoemd en een aantal cijfers uit het rapport overgenomen. Hierop heeft Henk Hemmers (een voormalig lid van de Commissie Koopkracht) als commentaar geleverd dat deze cijfers niet kloppen, althans voor wat betreft de werkenden. Dat heeft hij ook aan het Nibud kenbaar gemaakt.

Nu blijkt dat zeer recent het Nibud het rapport heeft aangepast, met als effect dat de koopkracht van werkenden in nagenoeg alle gevallen blijkt te zijn gestegen in de periode 2010 – 2019 (en dus niet gedaald zoals in het eerdere rapport stond).

Dat betekent ook, dat de verschillen met gepensioneerden dus veel groter zijn dan op grond van het oorspronkelijk rapport het geval leek.
In het rapport zelf wordt de aanpassing nader toegelicht.

Cijfervoorbeelden (statische koopkracht), na aanpassing v.w.b. werkenden (d.d. 10-12-2018):

GEPENSIONEERDEN              Alleenstaande       Paar

—  Alleen AOW                          +4,4%                   +2,3%

—  AOW + 10.000                      -3,4%                    -4,7%

—  AOW + 20.000                      -6,8%                    -8,5%

—  AOW + 30.000                      -11,2%                  -8,3%

—  AOW + 30.000  + 10.000          —-                    -7,7%

 

WERKENDEN                          Alleenstaande       Paar

—  Minimumloon                       +10,9%                 +5,8%

—  1 x modaal                             +7,4%                 +4,3%

—  2 x modaal                             -1,9%                 -1.3%

—  1 x min.loon +1 x min.loon     —-                     +5,9%

—  1 x modaal + 1 x modaal        —-                     +6,4%

—  2 x modaal + 1 x modaal        —-                     +1,2%

N.B. Zoals ook aangegeven in het rapport zijn bovenstaande cijfers gebaseerd op gemiddelden en aannames/schattingen van Nibud zelf,  met name v.w.b. 2019.

 

Zorgverzekering 2019: waar kiest u voor?

Iedere krant en veel tijdschriften besteden rond deze tijd aandacht aan de premies van de zorgverzekering. De premie voor de basisverzekering varieert nogal. De goedkoopste basisverzekering kost u €98,50 en de duurste €133,75. Premies op basis van het verplichte eigen risico en zonder rekening te houden met collectiviteitskortingen.

Natura –en restitutieverzekeringen.

  1. Restitutieverzekering: u heeft de vrije keuze uit ziekenhuizen en zorgverleners. De premie voor deze verzekeringsvorm ligt (maar niet altijd)hoger dan voor natura-verzekering.
  2. Naturaverzekering: Ongeveer 75% van de Nederlanders kiest voor een zogenoemde naturaverzekering. Bij deze vorm maakt u gebruik van de door de zorgverzekeraar gecontracteerde ziekenhuizen en zorgverleners.

Waar u bij de keuze van een naturaverzekering rekening mee moet houden is dat de naturaverzekering een tweetal uitvoeringen kent:

polis met beperkende voorwaarden: u heeft vaak minder keuze uit gecontracteerde ziekenhuizen / zorgverleners en/of de vergoeding bij het gebruik van niet gecontracteerde zorg ligt lager dan 75%. Ook kan de eis gesteld worden om alles online te doen. Een voorbeeld van zo’n polis is ZieZo Selectief, een product van Zilveren Kruis.

polis met ruimere dekking: alle ziekenhuizen, veelal alle huisartsen en een groot deel van de andere zorgverleners is gecontracteerd. Maakt u gebruik van een niet gecontracteerde zorgverlener dan krijgt u een percentage van de declaratie vergoedt, veelal 75%, maar dit percentage kan ook hoger liggen.

Welke keuze u maakt, hangt van uw persoonlijke situatie af. NVOG adviseert u daar niet in. Kiest u voor een polis met beperkende voorwaarden, doe dat dan heel bewust en realiseer u dat u als er iets gebeurt, u wellicht verder moet reizen of zelf een deel van de kosten zelf moet dragen.

Zorgkaart / Zorgzoeker.

Op de site van de zorgverzekeraar kunt u de zorgkaart raadplegen. In het kort staat beschreven wat de polis waar u voor wilt kiezen inhoudt en welke beperkingen de polis kent.

Wilt u weten welke ziekenhuizen / zorgverleners door de zorgverzekeraar zijn gecontracteerd? Kijk zoek dan op de site van de zorgverzekeraar de zogenoemde Zorgzoeker of Zorgvinder op. Daarmee voorkomt u dat u gedurende het verzekeringsjaar voor verrassingen komt te staan.

Tot slot

Staar u niet blind op de premie. De polisvoorwaarden zijn zeker zo belangrijk. Check of uw huidige polis nog bij u past. Niet alleen voor de basisverzekering, maar zeker ook voor de aanvullende dekkingen.

 

Geplaatst in KG, Niet op voorpagina.