Nieuwsbrief 4

vrijdag 1 februari 2019

Stagnatie bij verlenging rijbewijzen CBR

Uit onze lid-organisaties krijgen wij steeds vaker melding dat het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen) achterloopt bij de afgifte van nieuwe (lees: verlengde) rijbewijzen, waardoor mensen niet op tijd over een geldig rijbewijs kunnen beschikken. Het probleem bij het CBR lijkt te zitten in de verwerking van de gezondheidsverklaring, die een grote groep mensen, waaronder ouderen, moet indienen om hun rijbewijs verlengd te krijgen.

Over dit onderwerp verscheen vorige week een artikel in de Volkskrant waarin overigens staat de het CBR erkent dat er een achterstand in de afgifte is. Ook het Dagblad van het Noorden wijdde er onlangs een artikel aan.

NVOG en KNVG hebben deze week een brief gestuurd naar minister Kajsa Ollongren van BZK (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) waarin de ongerustheid onder ouderen wordt gesignaleerd en waarin wordt gevraagd welke maatregel zij gaat nemen om de achterstand in de afgifte van rijbewijzen op te lossen. Een kopie van de brief is gestuurd aan de directie van het CBR. U kunt de brief aan de minister hier lezen.

 

Bericht van de Rijksoverheid: Kabinet werkt verder aan nieuw pensioenstelsel

Hervorming van het pensioenstelsel is noodzakelijk. Daarom wordt de komende maanden verder gewerkt aan een nieuw pensioenstelsel. Dat moet robuuster en persoonlijker zijn en ook beter passen bij de moderne arbeidsmarkt.  Om geen tijd te verliezen gaat minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid alvast aan de slag om noodzakelijke aanpassingen te doen. Hij staat daarbij open voor suggesties van bonden, werkgevers, pensioenuitvoerders en toezichthouders.
Lees meer

Geplaatst in KG, Niet op voorpagina.