Nieuwsbrief 5

maandag 4 februari 2019

NVOG en KNVG kritisch over 10-puntenplan minister Koolmees.

Als reactie op de brief van minister Koolmees aan de Tweede Kamer van afgelopen vrijdag, waarin hij aangeeft dat hij nu zelf door gaat met het aanpassen van het pensioenstelsel, hebben KNVG en NVOG gisteren een persbericht uitgegeven.

Volgens beide koepels worden in het door de minister opgestelde 10-puntenplan wegens het ontbreken van een breed draagvlak (ouderen- en jongerenorganisaties worden niet in het overleg worden betrokken) geen prioriteiten gesteld die nodig zijn om tot een voor alle betrokken partijen rechtvaardig vernieuwd pensioenstelsel te komen. U kunt het persbericht hier lezen.

Het persbericht is ook gestuurd aan de ministeries van SZW en van Financiën, de Pensioen Federatie, SER, DNB, FNV en CNV.

 

Geplaatst in KG, Niet op voorpagina.