Nieuwsbrief 6

vrijdag 8 februari 2019

Raad van Ouderen adviseert minister van VWS.

De Raad van Ouderen, waarin Joost Bos zitting heeft vanuit NVOG en KNVG, heeft op verzoek van minister Hugo de Jonge zijn eerste officiële advies uitgebracht. Het onderwerp is de in het regeerakkoord afgesproken campagne “Herwaardering van ouderen”.

De minister had de volgende vraag neergelegd:

“Hoe geven we zo goed mogelijk invulling aan de campagne herwaardering van ouderen? In het regeerakkoord is opgenomen dat er een campagne herwaardering van ouderen komt. Hoe zorgen wij ervoor dat niet alleen de kwetsbaarheid van ouderen wordt gezien? Ouderen passen op kleinkinderen, doen vrijwilligerswerk, zetten zich in voor de samenleving. Hoe zorgen wij ervoor dat die kant ook wordt gezien? En hoe zorgen wij ervoor dat ouderen (en hun omgeving) zich voorbereiden op het ouder worden?

De 5 adviezen

  1. Het imago van de ouderen: worden ouderen nu gezien als “warm en wijs” of zijn ze incompetent en fysiek kwetsbaar? De Raad van Ouderen (RvO) adviseert om in de campagne onderzoeksrapporten te betrekken die inzicht geven in de ontwikkeling van het imago en de gevolgen ervan. Op die manier kan vastgesteld worden welk beeld verbeterd moet worden.
  2. Diversiteit binnen de groep 65-plussers: er zijn grote verschillen tussen groepen mensen. Denk aan de vitale ouderen en aan de groep ouderen die zich in een kwetsbare situatie bevinden. Dat kwetsbare kan op verschillende terreinen zijn. Het advies van de RvO is om in de campagne nadrukkelijk aandacht te besteden aan de diversiteit.
  3. Het zelfbeeld van de ouderen: hoe denken ouderen over zichzelf en hoe waarderen zij het ouder worden? Vitale ouderen weten om te gaan met de beperkingen van het ouder worden en beschikken over voldoende veerkracht om te gaan met verdriet. Daarom adviseert de RvO om aandacht te besteden aan het zelfbeeld van de ouderen.
  4. Een volwaardige levensfase: dat is ouder worden. De oudere moet zich zo goed mogelijk voorbereiden op een fase waarin op een prettige manier ouder worden het uitgangspunt is. Met alle obstakels die daarbij horen. De RvO adviseert om het ouder worden als een volwaardige (ontwikkelings)fase te zien.
  5. De naam van de campagne: Herwaardering van ouderen kan naar de mening van de RvO beter worden vervangen door “waardig ouder worden” of “wat wil je later worden”.

Bij de verdere voorbereiding van de campagne worden leden van de Raad van Ouderen betrokken.

In een bijlage bij het advies heeft de Raad van Ouderen 10 aandachtspunten benoemd. Deze aandachtspunten zijn breder dan alleen voor de adviesaanvraag. Het gaat bijvoorbeeld ook over voorbereiden op het ouder worden, digitale vaardigheden en het levenseinde.

Het volledige advies, inclusief de aandachtspunten, kunt u hier downloaden en vind u op onze website onder het thema Zorg, Welzijn en Wonen in “Publicaties”.

Uiteraard volgen wij wat de minister met dit advies gaat doen.

 

Nieuwsbrief AGE Platform Europe

AGE Platform Europe is een Europees netwerk van non-profit organisaties van en voor 50-plussers, dat tot doel heeft de stem en de belangen van de 200 miljoen burgers in deze leeftijdscategorie in de Europese Unie te bevorderen.

Het op EU en international niveau verdedigen van de rechten en belangen van ouderen en het bewaken van het sociaal-economisch beleid van de Europese Unie zijn twee van de belangrijkste doelen van het netwerk. NVOG is bij AGE Platform Europe aangesloten en wordt vertegenwoordigd door mevrouw Regine Matthijsen, voorzitter van de NVOG werkgroep internationale zaken. Sinds het najaar van 2018 is zij namens ons land lid van het bestuur van Age Platform Europe.

De AGE’s nieuwsbrief dekking (in het Engels) geeft een overzicht van het AGE werk en van het recente EU en internationale nieuws op maandelijkse basis. U kunt er ook voorbeelden van zgn. “good practices”, een selectie van de komende evenementen en projectoproepen vinden. De nieuwsbrief februari kan men hier lezen.

 

Geplaatst in KG, Niet op voorpagina.