Nieuwsbrief 7

vrijdag 15 februari 2019

Koepelvoorzitters: “Voor de zomer tóch een pensioenakkoord”.

Als de verhoging van de AOW-leeftijd voor bepaalde tijd minder snel wordt doorgevoerd, is er een mogelijkheid voor een nieuw pensioenakkoord. Ouderen en jongeren kunnen met deze aanpak in de virulente discussie over pensioenen nader tot elkaar komen.

Een verdere uitleg van deze opvatting en andere inzichten betreffende de aanpak voor een pensioenakkoord van de voorzitters van NVOG en KNVG leest U hier in het artikel uit De Telegraaf van gisteren.

Wonen en/voor ouderen.

Ouderenzorg staat bij dit kabinet stevig in de aandacht door verschillende programma’s en actieplannen. Het programma Langer Thuis, onderdeel van het Pact voor de ouderenzorg waarbij het de bedoeling is dat ouderen in de thuissituatie de juiste zorg krijgen, is hier een goed voorbeeld van. Ook staat in 2019 vanuit de overheid een nieuwe campagne op stapel die wordt gericht op de waarde van het ouder worden.

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) stelt in een brief aan de Tweede Kamer dat 40.000 ouderenhuishoudens wonen in een woning die niet geschikt is voor hun persoonlijke situatie. ZN maakt zich zorgen over die omstandigheden.

Maatschappelijke organisaties, seniorenorganisaties en zorgverzekeraars stellen dat goede ouderenzorg staat en valt met passende woonruimte en reden is om aandacht te vragen voor woonzorg in aanloop naar het Tweede Kamerdebat wat donderdag 14-2 2019 heeft plaatsgevonden. Goede ouderenzorg heeft alles te maken met passende woonruimte en dat is vaak een andere vorm van wonen.

Een passende woning is vaak reden om te willen verhuizen. Een gewoon woonhuis is veelal niet geschikt voor ouderen en is vaak ook niet voldoende geschikt te maken. Het percentage ouderen dat behoefte heeft aan een andere woonvorm dan de eigen, al dan niet aangepaste, woning neemt toe. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) uit 2015.

Uit onderzoek van de seniorenorganisatie KBO-PCOB blijkt dat slechts vier van de tien woningen van senioren is aangepast voor zorg. De meeste aanpassingen zijn gedaan in de badkamer, zoals beugels en een lage instap voor bad of douche, en in het toilet. Maar liefst één op de vijf senioren geeft zijn woning daarom een onvoldoende rapportcijfer voor de geschiktheid betreffende wonen in de toekomst.

In een peiling over de woonwensen van 60-plussers kwam naar voren dat een kwart van de 60-plussers op dit moment zou willen verhuizen en 10% denkt aan verhuizen op een later moment. Dat is samen 35% van de ondervraagde groep.Twintig procent laat weten niet te willen verhuizen. De overige 55% zegt open te staan voor verhuizen mits de nieuwe woning zelfstandigheid, gelijkgestemdheid,  privacy en vrijheid biedt. De grootste behoefte gaat richting een vorm van gemeenschappelijk wonen.

Wat het team wonen van de commissie Zorg van NVOG/KNVG betreft kan daar veiligheid en het voorkomen van eenzaamheid aan worden toegevoegd. Immers, beide laatste aandachtspunten spelen voor veel ouderen een belangrijke rol.

Al met al zitten veel haken en ogen aan het passend en gewenst wonen voor ouderen. Dat verdient dus de volle aandacht en ook wij zullen daar waar mogelijk aandacht voor de woonsituatie en alles daaromheen van ouderen vragen.

Wanneer het gewenste wonen door ouderen geen of onvoldoende invulling krijgt, zal de druk op het wonen in een verpleeghuis toenemen. Op dit moment is de verpleeghuiszorg niet voorbereid op een toename van bewoners met een aandoening of een beperking, aldus de Patiëntenfederatie Nederland.

Het is tijd voor een dwingende opdracht aan gemeenten om aan de slag te gaan met wonen, wijken en welzijn voor ouderen “De 164 miljoen euro die de Minister van Volksgezondheid hiervoor uittrekt is mooi, maar dit zet geen zoden aan de dijk zonder goede medewerking van gemeenten.

Wonen voor ouderen krijgt ook grote aandacht op de Themadag die woensdag 27 maart door NVOG/KNVG wordt georganiseerd.

Team Wonen commissie Zorg, Welzijn en Wonen van NVOG/KNVG.

Geplaatst in KG, Niet op voorpagina.