Nieuwsbrief 9

vrijdag 1 maart 2019

PERSBERICHT: NVOG en KNVG doen oproep aan minister via de STER.

De twee gepensioneerdenkoepels KNVG en NVOG starten op 1 maart een intensieve radiocampagne. In STER-spotjes roepen ze minister Koolmees, de Tweede Kamer en de pensioenonderhandelaars in Den Haag op een einde te maken aan de onzekerheid over de pensioenen en om jongeren en ouderenorganisaties mee uit te nodigden aan de onderhandelingstafel over een nieuw pensioenstelsel. Lees hier het complete persbericht.

Het bericht is ook gestuurd aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de griffier van de Tweede Kamer.

 

Duidelijke uitleg over ons pensioenstelsel.

Nederlandse pensioenfondsen bezitten 200% van het Bruto Nationaal Product, het eerstvolgende land – op grote afstand – is Finland met 59%. Alle andere landen hebben – veel – minder pensioenvermogen. Maar de pensioenen worden overal geïndexeerd, behalve in Nederland. Want u moet geloven dat onze pensioenfondsen er slecht voor staan.

Ons pensioenstelsel, onhoudbaar of onverwoestbaar? Op de website van KNVG staat een link naar een 28 minuten durende video, waarin Rob de Brouwer, pensioenexpert en lid van KBO-Brabant (geassocieerd lid van KNVG), het duidelijk uitlegt in een webinar. De Brouwer is auteur van het boek ’21 mythes en onwaarheden over ons pensioen’.

Noot: De Brouwer vertolkt in deze video niet de standpunten van NVOG. In het kader van de gedachtenwisseling over en het op gang brengen van de discussie over pensioenen leek het ons echter goed deze informatie met onze lezers te delen.

 

Niet alleen gehoord worden maar ook meepraten.

Het hieronder te lezen artikel verscheen vandaag in dagblad Trouw in de rubriek Samenleving.

Waarom zitten gepensioneerden niet aan de onderhandelingstafel om tot een nieuw pensioenstelsel te komen? Vandaag start hun radiocampagne. Hij hoort het steeds vaker de laatste maanden: ‘Ga wat doen, ga de barricaden op!’. Als voorzitter van de belangenvereniging voor gepensioneerden NVOG heeft Jaap van der Spek te maken met een boze achterban. Waarom zitten zij niet aan tafel bij het overleg over een nieuw pensioenstelsel? Onderhandelen willen ze, iets wat tot nu toe is voorbehouden aan werknemers, werkgevers en het kabinet.

Vandaar dat NVOG vandaag samen met de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepen­sioneerden (KNVG) begint met een radiocampagne. De boodschap richt zich tot verantwoordelijk minister ­Wouter Koolmees van sociale zaken en de pensioen-onderhandelaars: gun ons een plek aan tafel. Volgens de twee verenigingen vertegen-woordigen ze samen zo’n 300.000 leden.

Vindt uw achterban een nieuw stelsel überhaupt nodig?

“Wij willen niet dat het huidige systeem helemaal op de schop gaat. Maar toch zien ook wij dat het op sommige punten vastloopt. Nu krijgen werknemers een soort zekerheids-garantie die in werkelijkheid niet blijkt te bestaan. Het bieden van die zekerheid kost veel geld. En het loslaten van die garanties levert dus geld op. Bijvoorbeeld door de verplichte buffer op te heffen die pensioenfondsen nu nog moeten aanhouden voor wanneer het economisch slechter gaat. Dat betekent dat je pensioenuitkeringen eerder kunt verhogen. Met als kanttekening een grotere kans op korten van het aanvullend pensioen als het economisch tegenzit.

“Maar het liefst zien we óók dat minister Koolmees nieuwe rekenregels laat opstellen voor hoeveel geld pensioenfondsen in kas moeten hebben. Die vinden wij nu te streng.”

U wilt dat geluid aan de onderhandelingstafel laten horen. Maar uw belangenvereniging zat dit jaar al twee keer aan tafel bij de minister, en de volgende afspraak staat ook al gepland in april.

“Gehoord worden is iets anders dan meebeslissen. Voor het draagvlak van het nieuwe pensioenstelsel is het essentieel dat gepensioneerden daarover hebben meegedacht. Én jongeren, trouwens. Er wordt wel gedacht dat ouderen en jongeren in deze discussie tegenover elkaar staan, maar dat is niet zo. Wij vragen dus ook van de minister of jongerenorganisaties van de vakbonden mee mogen praten.”

Jongeren en ouderen samen optrekken? Die hebben toch heel verschillende belangen in de pensioendiscussie?

“Nee, hoor. Wij praten veel met de jongeren van FNV, CNV en VCP. Daaruit volgt steevast hetzelfde belang: de pensioenen laten meebewegen met de inflatie voor elke generatie. De vraag is vooral hoe je moet balanceren tussen de kans op hogere pensioenen en een hoger risico op kortingen. Gepensioneerden hebben er last van dat hun pensioenuitkering niet meestijgt met de inflatie, maar jongeren zeker ook in de opbouw van hun pensioen. Dat is waarom wij ook de jongeren mee aan de onderhandelingstafel willen.

“Verder pleiten wij ook voor een beleggingsbeleid dat voor alle leeftijden hetzelfde is. Momenteel gaan de premies die jongeren inleggen met meer risico naar de beurs. Het kabinet wil dat onderscheid eerder uitbreiden dan afschaffen, met het idee dat ouderen minder risico willen lopen vlak voor ze ophouden met werken. Maar dat klopt niet. Onderzoek van de Pensioenfederatie toont dat juist ouderen beursrisico’s willen met de kans op stijgende pensioenen. Jongeren willen juist zekerheid over wat ze gaan krijgen.”

De vakbonden liepen eind vorig jaar weg uit het pensioenoverleg. Schuren de gepensioneerden die u vertegenwoordigt dichter tegen de vakbond aan of tegen de standpunten van het kabinet?

“Wij zitten precies tussen die twee in. Net als de vakbeweging willen wij niet dat de AOW-leeftijd straks een-op-een gaat stijgen met de stijgende levensverwachting in Nederland. Niet iedereen gaat dat halen, zeker niet met een zwaar beroep. Minister Koolmees pleit er vooralsnog wel voor.

“Maar in tegenstelling tot de vakbonden willen wij die AOW-leeftijd níet bevriezen op 66 voor de komende vijf jaar. In dat geval moeten ­pensioenfondsen het aanvullend pensioen ook op die leeftijd blijven uitkeren. Dat kost ze dus veel geld, dat de kans op kortingen alleen maar vergroot.”

 

DNB Nieuwsbrief pensioenen.

De Nederlandsche Bank heeft haar nieuwsbrief pensioenen februari uitgebracht. U kunt de online versie van de nieuwsbrief hier lezen.

 

MOB: contant betalen moet mogelijk blijven maar niet alle apotheken werken mee.

In eerdere nieuwsbrieven informeerden wij u over de inspanningen van de werkgroep Toegankelijkheid en Bereikbaarheid in het MOB (Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer) waarvan NVOG-man Cees van Tiggelen namens onze organisatie en KBO-PCOB en NOOM voorzitter is. Een van de prioriteiten van het MOB in 2019 is ervoor te waken dat de mogelijkheid om met contant geld te kunnen betalen blijft bestaan.

De Consumentenbond ontvangt echter steeds vaker klachten dat bij de apotheek niet meer met contant geld kan worden betaald. Zij gingen daarom in gesprek met deze branche. U lees het artikel van de Consumentenbond door hier te klikken.

Lees ook het artikel uit De Telegraaf van 12 september 2018, De Stelling: “Klant moet kunnen kiezen”. Nog steeds actueel!

 

Geplaatst in KG, Niet op voorpagina.