Nieuwsbrief 13

vrijdag 5 april 2019

Verslag Themadag Zorg

Op 27 maart werd in Arnhem de KNVG/NVOG Themadag Zorg gehouden. Jan Pouw van de gezamenlijke commissie Zorg, Welzijn en Wonen heeft van deze dag een mooi verslag gemaakt dat wij u hierbij aanbieden. De dag wordt per programma-onderdeel doorgenomen en in de tekst zijn links opgenomen waarmee u kunt doorklikken naar de verschillende presentaties. Tussen de tekstgedeelten zijn een paar foto’s geplaatst. Van het verslag is een pdf document gemaakt dat u met de hierna aangegeven link kunt downloaden naar uw pc, laptop, tablet of smartphone. Verslag Zorgdag.

 

DNB Nieuwsbrief Pensioenen

De nieuwsbrief pensioenen maart van De Nederlandsche Bank kunt u hier bekijken.

 

Naam nieuwe koepelvereniging

Enige tijd geleden stelden wij onze leden in de gelegenheid een naam te bedenken voor de nieuwe organisatie die gaat ontstaan na de fusie tussen KNVG en NVOG.

Tijdens de extra Algemene Vergadering van 15 maart werd gezegd dat suggesties voor de nieuwe naam tot eind mei kunnen worden ingediend. Daar het de bedoeling is dat de nieuwe naam begin juni bekend gemaakt wordt en er nog veel dingen moeten worden geregeld, is besloten de inzendtermijn in te korten.

U kunt uw idee voor de nieuwe naam (waaraan een bescheiden prijs is verbonden) t/m vrijdag 19 april a.s. per mail indienen bij het NVOG secretariaat nvog@gepensioneerden.nl

 

Geplaatst in KG, Niet op voorpagina.