Nieuwsbrief 1

FASv NIEUWSBRIEF NR 1,

8 april 2019

Voorwoord

Eind maart j.l. ontving u het concept verslag van de Federatieraadsvergadering van 21 maart 2019. Naast de formele agendapunten als de benoeming van Theo Bierman tot bestuurslid en de goedkeuring van het Jaarverslag en de Financiële jaarstukken 2018, waren de hoofdonderwerpen:

(1) de herkenbaarheid van de FASv en de interne en externe communicatie of marketing;

(2) de voorgenomen fusie tussen de NVOG en de KNVG.

(Ad 1) Hetty Zwamborn hield over dit onderdeel een inleiding met de constatering dat leden van de plaatselijke verenigingen tijdens hun (betaalde) werkzame leven veel kennis en ervaring hebben opgedaan. Kennis en ervaring waarmee zij – binnen de FASv – het ouderenbeleid een impuls kunnen geven. Zij pleit dan ook om die expertise te benutten voor de FASv-organisatie.  In concreto komt dit neer op a. de oprichting van een Deskundigenbank en b. het vormen van een P.R.-team vanuit die Deskundigenbank. Verheugend was dat staande de vergadering er zeven aanwezigen zich spontaan bij Hetty opgaven als deelnemer aan de Deskundigenbank.  Op korte termijn kunt u via de Federatieraadsleden in uw regio meer informatie verwachten over de wijze waarop (plaatselijke) deskundigen zich kunnen aanmelden.

(ad 2) Over de fusie zal Erik Triemstra u in een aparte brief informeren en vragen een standpunt in te nemen. In het concept verslag van de Federatieraad van 21 maart 2019 kunt u al een en ander lezen. Op 5 juni 2019 nemen de NVOG en KNVG een formeel besluit over de fusie. De inzet is dat de leden van beide organisaties instemmen met de fusie.  Het standpunt dat de Federatie op 17 mei a.s. zal innemen in een extra Federatieraadsvergadering, is bepalend voor het standpunt dat de FASv inneemt in de vergadering van de NVOG op 5 juni a.s..

Het wordt een druk voorjaar!

Koos Graniewski secretaris

Geplaatst in FASv, Standaard.