Nieuwsbrief 14

vrijdag 12 april 2019

De website van BeterOud is vernieuwd!

De website van BeterOud is vernieuwd. Op 25 maart 2019 werd de nieuwe homepage feestelijk onthuld.

Wat doet BeterOud?

Binnen het consortium BeterOud zetten ouderen, professionals en organisaties zich samen in om ouderen hun leven zo zelfstandig en waardevol mogelijk te laten leiden, ook als zij afhankelijk worden van zorg of ondersteuning. Kenmerkend voor de BeterOud-aanpak zijn onder meer de multidisciplinaire aanpak (‘Samen werken aan wonen, zorg en welzijn’) en de betrokkenheid van ouderen zelf (‘niets over ons, zonder ons’).

KNVG en NVOG maken deel uit van het consortium, tezamen met 11 andere partijen. Onze twee vertegenwoordigers zijn onder meer betrokken bij het onderwerp Preventie.

Doelen website BeterOud

De website beteroud.nl helpt organisaties,profes­sionals en actieve ouderen bij het ont­wik­ke­len, verspreiden en toepassen van ver­nieu­wingen in zorg en onder­steuning van ouderen. De website bevat daarvoor tal van projecten, artikelen en tools, gerangschikt op thema’s. Per maand trekt de website circa 15.000 bezoekers, onder wie professionals in zorg en ondersteuning van ouderen (50%), actieve ouderen (15%), vrijwilligers (10%) en mantelzorgers (5%).

Wat is nieuw?

De vernieuwde website is overzichtelijker ingedeeld en toegankelijker gemaakt, met name voor ouderen. Zo is er rekening gehouden met contrast op de website en toegankelijkheid met voorleessoftware. Ook is duidelijker gemaakt wat samenwerking met BeterOud kan opleveren. De thema’s zijn ingedeeld volgens de meetlat van ouderen zelf; wat zij zelf belangrijk vinden. Verder is de website nu geoptimaliseerd voor verschillende schermen en is preventie als thema toegevoegd.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte zijn van de activiteiten die BeterOud voor ons ouderen ontplooid? De nieuwsbrief is daarvoor het ideale middel. U kunt zich hier aanmelden voor de BeterOud nieuwsbrief.

 

Age Europe nieuwsbrief

Age Platform Europe, de organisatie die de belangen van ouderen op Europees niveau behartigt en waarin ook NVOG is vertegenwoordigd, heeft de nieuwsbrief van de maand april uitgebracht. U kunt deze nieuwsbrief (Engelstalig) lezen door hier te klikken.

 

Wijziging datum Algemene Vergadering

In de extra Algemene Vergadering van 15 maart jl. in Arnhem is besloten de geplande Algemene Vergadering van 22 mei te verplaatsen naar woensdag 5 juni. De bijeenkomst zal worden gehouden in Culemborg in het gebouw van UniePlaza.

’s Ochtends zal de laatste NVOG vergadering worden gehouden; in de middag willen we de dag besluiten met een gezamenlijke vergadering met KNVG. KNVG houdt haar laatste Algemene Vergadering ook in de ochtend in hetzelfde gebouw.

Van twee tegen elkaar liggende zalen wordt tijdens de middagpauze de flexibele wand weggehaald zodat ’s middags in één zaal verder kan worden vergaderd.

Het gaat voor beide verenigingen om een reguliere Algemene Vergadering, waarin besluiten worden genomen met betrekking tot de fusie NVOG/KNVG. De stukken voor de vergadering worden uiterlijk 4 weken vóór 5 juni aan de deelnemers toegezonden.

 

Verslag Congres Pact voor de Ouderenzorg

Op onze website staat een verslag van het op 28 maart gehouden congres “Aan tafel met Pact voor de Ouderenzorg”. Onderaan het tekstgedeelte op de website staat een link naar het verslag waarin een aantal foto’s zijn opgenomen.

 

Geplaatst in KG, Niet op voorpagina.