Nieuwsbrief 15

vrijdag 19 april 2019

75-Plussers en het verlengen van het rijbewijs.

Het CBR wil 75-plussers meer voorlichting geven over het verlengen van hun rijbewijs. Zoals eerder aangekondigd verbetert het CBR de voorlichting over dit onderwerp. Vanwege drukte bij het CBR wordt sinds kort mensen van 75 jaar en ouder, 5 maanden voordat hun rijbewijs afloopt, een bericht gestuurd met het advies online een Gezondheidsverklaring in te vullen. In alle uitingen wordt nu verwezen naar http://www.cbr.nl/75plus, een internetpagina voor 75-plussers waar zij alle informatie over dit onderwerp kunnen vinden. Op die webpagina legt het CBR met filmpjes stap voor stap uit wat iemand moet doen om zijn rijbewijs te verlengen.

Er zijn echter nog veel 75-plussers die om welke reden dan ook geen toegang tot internet hebben. En hoewel deze groep mensen wellicht door anderen met het digitaal aanvragen kunnen worden geholpen, zullen sommigen de verlengingsaanvraag schriftelijk moeten (blijven) doen.

Het CBR zegt dat de verlengingsaanvraag nog steeds schriftelijk kan worden gedaan, dat is niet veranderd. Kan of wil men de aanvraag niet online doen, dan is er een aantal mogelijkheden om een papieren formulier Gezondheidsverklaring te kopen (zie https://www.cbr.nl/nl/rijbewijs-houden/nl/gezondheidsverklaring/gezondheidsverklaring-op-papier.htm).

De papieren formulieren Gezondheidsverklaring kunnen bij de meeste gemeenten en de CBR-examencentra Amsterdam, Arnhem, Assen, Rijswijk en Eindhoven worden gekocht. Ook kan het via de webshop https://pgv.cbr.nl/ worden besteld. De toelichting die bij het papieren formulier wordt geleverd, geeft aan welke informatie het CBR nodig heeft om de verlenging te regelen.

 

Repping, de man die alle bewezen onzinzorg uit de ziekenhuizen moet schrappen.

Sjoerd Repping is door de zorgverzekeraars, ziekenhuizen, patiëntenorganisaties en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gevraagd om “kwartiermaker, Zorg evaluatie en Gepast Gebruik” te worden bij het Zorginstituut. Hij ziet het als zijn missie om een einde te maken aan de zgn. “Onzinzorg” in de ziekenhuizen. Hij was hiervoor hoogleraar aan de AMC.

Hij is ervan overtuigd dat de zorg op dit moment staat op het kantelpunt van een denkomslag. Over 5 jaar zullen wij terugkijken op de afgelopen jaren en denken: hé, deden wij dit vroegen zo?

Het huidige zorgsysteem, gebaseerd op concurrentie en marktdenken, moet plaats maken voor samenwerking met vaststaande protocollen. Er zijn nu verkeerde financiële prikkels die belonen voor het aantal behandelingen en niet op de resultaten daarvan.

Een en ander komt voort uit het zgn. “hoofdlijnenakkoord, dat het ministerie met de zorgverleners heeft gesloten om de kostenstijging in de zorg in de hand te houden. Dat is goed voor de Nederlandse economie maar nog meer voor de verzekerden, die de premie moeten opbrengen.

De gezondheidszorg is niet meer zwart wit: “Ik ben ziek, ik word behandeld, ik word beter”, maar veel meer is het: “Je leeft, er is iets met je, wat kunnen wij allemaal doen, wat is belangrijk voor jou en op welke informatie baseren wij dat. Wetenschappelijke onderbouwing moet de ervaringsoplossingen van artsen gaan vervangen.

Volgens Repping is voor ongeveer de helft van alle behandelingen onvoldoende bewijs dat die behandeling zin heeft. Dit betekent overigens niet dat die behandelingen niet nuttig zijn, maar van een groot deel weten wij gewoon nog onvoldoende.

Al eerder schreven wij dat grote veranderingen in de medische zorg te verwachten zijn, mede om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Dit is weer een voorbeeld hoe de gezondheidszorg en het ministerie van VWS samen bezig zijn dit ook daadwerkelijk te bereiken.

Deze bijdrage is geschreven naar aanleiding van een artikel in de Volkskrant van 15 april.

 

Geplaatst in KG, Niet op voorpagina.