Nieuwsbrief 24

vrijdag 31 mei 2019

Zorgtoeslag en premiebetaling.

Het is eigenlijk een vreemd woord “Zorgtoeslag”, want het is geen ”toeslag voor zorg” maar het is een toeslag voor degenen (individuen of gezinnen) die in verhouding tot hun inkomen veel (nominale) zorgpremie moeten betalen. Dit is in 2006 ingevoerd omdat de te betalen ziekenfondspremie een stuk lager was dan de nominale premie voor de zorgverzekering.

Op dit moment (2019) krijgt een alleenstaande vanaf 18 jaar een zorgtoeslag als het inkomen lager is dan € 29.562 per jaar en het vrij vermogen lager is dan € 114.176. Een gezin (2 volwassen personen!) krijgt een zorgtoeslag als het gezamenlijk inkomen lager is dan € 37.885 per jaar en het gezamenlijk vrij vermogen minder is dan € 145.136.

 

De hoogte van de zorgtoeslag is afhankelijk van het (gezamenlijk) inkomen, kan oplopen tot ongeveer 80 % van de te betalen premie en kan dus jaarlijks verschillend zijn als het inkomen wijzigt. Er wordt door de overheid per jaar uit de belastopbrengsten ongeveer € 4 miljard aan zorgtoeslag betaald!

In 2019 ontvangen ongeveer 4,5 miljoen gezinnen en alleenstaanden een zorgtoeslag, naar schatting 2/3 van de bevolking. Nog steeds zijn er veel zorgpremiebetalers, die in aanmerking komen voor een zorgtoeslag maar deze niet hebben aangevraagd. Dit kan zijn om diverse redenen, maar onbekendheid met dit fenomeen komt veel voor, zeker bij ouderen!

Op www.belastingdienst.nl/toeslagen kunt u alle informatie over de zorgtoeslag vinden en ook het aanvraagformulier downloaden als u vindt dat u er recht op hebt en nog geen toeslag hebt aangevraagd. Ook de afdeling Sociale Zaken van de gemeente kan informatie verstrekken.

De zorgtoeslag wordt aan de ontvanger maandelijks rechtstreeks overgemaakt door de belastingdienst. Dat geeft wel eens problemen omdat dit geld niet altijd besteed wordt waar het voor bedoeld is, nl. het betalen van de premie zorgverzekering!

In een brief van de minister aan de Tweede Kamer van vorige maand lezen staat dat er ongeveer 175.000 verzekeringsnemers een achterstand hebben in het betalen van de premie van meer dan 2 maanden. De meesten daarvan zijn ook ontvangers van een zorgtoeslag. Je zou denken: waarom wordt in dit soort gevallen de zorgtoeslag niet direct vanuit de belastingdienst overgemaakt aan de zorgverzekeraar, dan is de premie in ieder geval gedeeltelijk al betaald. Dat vond de Tweede Kamer ook! Echter de minister heeft duidelijk gemaakt dat dit veel administratief gedoe oplevert dat ongeveer, naast de aanloopkosten en de extra kosten bij de zorgverzekeraars, ongeveer € 3,5 miljoen per jaar zou kosten. Dat vindt hij te veel.

Nog een laatste opmerking. Er bestaat een commissie klachten en geschillen zorgverzekeringen en een zgn. zorgverkeringslijn waar men klachten over zorgverzekeringen kan neerleggen. Adres: Zorgverzekeringslijn, Postbus 291, 3700AG Zeist, tel 088 9006960, website: www.zorgverzekeringslijn.nl

MOB-overleg.

Vorige week heeft weer overleg plaatsgevonden in het kader van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer dat onder voorzitterschap staat van een lid van de Directie van De Nederlandsche Bank (DNB). Het resultaat van het overleg kunt u hier lezen.

Geplaatst in KG, Niet op voorpagina.